PublicatiesInspiratie

Hier vindt u de door onze publicaties die alles te maken hebben met de verduurzaming van de gebouwde omgeving en onze aanpak en visie daarop. Wij wensen u veel leesplezier en inspiratie. Mocht u meer willen weten over één van deze onderwerpen of wilt u meer weten, neemt u dan gerust contact met ons op!


Waar halen we onze elektriciteit vandaan in 2050?
gepubliceerd: 23-8-2021

Het is 2050. Hoe ziet de energievoorziening binnen de gebouwde omgeving er dan uit? In ieder geval zonder verbranding van kolen, stookolie of aardgas. Maar waar halen we al die elektriciteit vandaan? Een persoonlijke visie van Energy Bridge. Lees meer ...

Maximale CO2-reductie voor 1 euro
gepubliceerd: 17-3-2021

Om CO2-neutraal te worden in 2050, is het noodzakelijk om eerst de klimaatdoelen van 2030 te halen. Mét doelmatige inzet van beschikbare financiële middelen. Ook wij zijn te lang blijven hangen in ‘aardgasvrij’. We moeten ons dus aanpassen om nog sneller CO2 te reduceren. Daarom sturen wij vanaf vandaag ook op maximale CO2-reductie per euro. Lees meer ...

Worden warmtenetten ingehaald door innovatie?
gepubliceerd: 18-9-2020

“We overschatten altijd de innovatieve ontwikkelingen die binnen twee jaar zullen optreden, en onderschatten de ontwikkelingen in de komende 10 jaar”, zei Bill Gates al jaren geleden. Gaat dit ook op voor warmtenetten? Lees meer...

Een nieuwe taal voor de energietransitie
gepubliceerd: 22-1-2020

‘Iedereen van het aardgas af’ is geen makkelijke boodschap. Aardgas is immers een hartverwarmende vriend waarmee we allen zijn opgegroeid. Om ‘iedereen’ mee te krijgen, zullen we niet moeten afdwingen maar vooral verleiden. Een nieuwe taal helpt hierbij. Lees meer...

Split Incentive? Circulair opgelost!
gepubliceerd: 30-8-2019

De split incentive is vaak een drempel om niet te verduurzamen. De eigenaar van het pand investeert immers in het object, terwijl alleen de huurder ervan profiteert. Denkend vanuit circulariteit, hebben wij hiervoor de oplossing. Lees meer...

'Afscheidsbrief aan mijn hartverwarmende vriend'
gepubliceerd: 29-5-2019

We gaan afscheid van je nemen. En hoewel je ons veel hebt gebracht, we gaan je niet missen. Het doel is dat we je in 2030 helemaal niet meer gebruiken. Lees meer...

De kracht van 'Ownership'
gepubliceerd: 9-4-2019

De toenemende mate van complexiteit rondom de verduurzaming van de gebouwde omgeving vraagt om een andere benadering. Lees meer...

Circulair denken: van TCO naar TBO
gepubliceerd: 11-01-2019

Er is een omslag te zien in het denken van Total Cost of Ownership naar het denken in Total Benefit of Ownership. Lees meer...

Van gas los in 3 stappen met circulair denken en bestaande techniek
gepubliceerd: 26-10-2018

Om van gas los te kunnen, zullen we een combinatie moeten maken van circulaire principes en bestaande technieken. Lees meer ...

8 januari 2018: de dag dat de energietransitie een gezicht kreeg
gepubliceerd: 5-3-2018

De aardbeving op 8 januari 2018 is hét kantelpunt in de energietransitie. Dankzij het motto ‘Een veilig land’ wordt sindsdien de ene na de andere maatregel door de overheid doorgevoerd. De angst van de Groningers heeft de energietransitie een gezicht gegeven. Lees meer ...

Nieuw in Excel: de duurzaamheidsfunctie
gepubliceerd: 5-1-2018

Dat er geïnvesteerd dient te worden om de energietransitie te laten slagen, is iedereen mee eens. Echter, met deze standaard financiële beoordelingscriteria en verouderde wetgeving houden markt en overheid elkaar gegijzeld om de noodzakelijke energietransitie verder vorm te geven. Daarnaast worden niet-financiële waarden, zoals een gezonde toekomst en CO2-reductie, niet meegenomen in de Excel-formules. Lees meer ...

Power to the People
gepubliceerd: 3-3-2017

Verslaafd aan olie! Met 100 miljoen olievaten per dag slurpen we al jaren de aarde leeg. In Nederland hebben we alleen al zo’n 1 miljoen vaten per dag nodig. Met 158 liter per vat, consumeert een gemiddelde Nederlander zo’n 10 liter per dag of 23 olievaten per jaar. En dan is ons hoge gasverbruik nog niet eens meegenomen! Hoe komen we van deze verslaving af? Door vooral particulieren de ruimte te bieden om zelf iets te kunnen doen. Lees meer ...

Gasbevingen maken veiligheid aanjager van energietransitie
gepubliceerd: 12-2-2015

Grote kans dat door het wegvallen van de gasbaten, de nieuwe inkomsten voor de schatkist uit belastingverhoging rondom energie zal komen. Nog een extra reden om geen gasaansluiting meer te willen en zo snel mogelijk energieneutraal te worden. Lees meer ...

Eigen WKO is goud waard
gepubliceerd: 21-1-2015

Vanwege de complexiteit en nieuwe regelgeving rondom WKO’s besluiten veel vastgoedeigenaren deze duurzame energievoorziening te verkopen. Met de huidige energietransitie verspelen zij voor de eindgebruikers de energiepositie om straks energieneutraal of zelfs energieproducent te worden. Lees meer ...

Bestaand vastgoed rendabel naar energieneutraal
gepubliceerd: 21-8-2015

De onzekerheid op de energiemarkt en de steeds strenger wordende Europese regelgeving biedt mogelijkheden om van bestaand vastgoed een nieuw verdienmodel te maken. Door te kiezen voor een nearly Zero Energy Building (nZEB) is het mogelijk rendabel richting energieneutraal te gaan, ook met bestaand vastgoed. Bovendien trekken gezonde en extreem energiezuinige gebouwen toekomstgerichte huurders aan. Met een nZEB neemt u uw verantwoordelijkheid en maakt u uw vastgoed klaar voor de toekomst. Lees meer ...


(C) Energy Bridge B.V.