Bestaand vastgoed rendabel naar energieneutraal

gepubliceerd: 21-8-2015

De onzekerheid op de energiemarkt en de steeds strenger wordende Europese regelgeving biedt mogelijkheden om van bestaand vastgoed een nieuw verdienmodel te maken. Door te kiezen voor een nearly Zero Energy Building (nZEB) is het mogelijk rendabel richting energieneutraal te gaan, ook met bestaand vastgoed. Bovendien trekken gezonde en extreem energiezuinige gebouwen toekomstgerichte huurders aan. Met een nZEB neemt u uw verantwoordelijkheid en maakt u uw vastgoed klaar voor de toekomst.

nZEB's zijn toekomstbestendige, gezonde gebouwen die rendement opleveren. nZEB's dragen bij aan tevreden eindgebruikers, een extreem lage energierekening en een hogere waarde van uw vastgoed. Het levert bovendien een belangrijke bijdrage aan een betere wereld voor toekomstige generaties. Kortom, een nZEB biedt meervoudige winst voor iedereen.

Winstpakkers liggen bij bestaand vastgoed

In Nederland is de gebouwde omgeving verantwoordelijk voor meer dan 30 procent van het totale energiegebruik. De Nederlandse overheid heeft de doelstelling om vanaf 2020 alleen nearly zero energy(EPC=0) te bouwen en om in 2050 een energieneutrale gebouwde omgeving te borgen. Dit is in lijn met de Europese ambitie. Elk jaar wordt er circa 0,4 procent aan nieuwbouw geplaatst en ongeveer 0,1 procent bestaand vastgoed gesloopt. Circa 80 procent van de gebouwen in 2050 is vandaag dus al gebouwd. Het is daarom belangrijk om vooral ook ambitieuze doelen te stellen aan de bestaande gebouwde omgeving.

Elk jaar 50% groeiopbrengsten nZEB's

Onderzoek heeft uitgewezen dat wereldwijde opbrengsten voor nZEB's zullen groeien van 570 miljoen euro in 2014 naar meer dan 1.300 miljard euro in 2035. Daarnaast zijn nZEB's in de basis gezonde gebouwen die een positieve invloed hebben op duurzaamheidswaarderingen, zoals BREEAM, GPR en LEED. nZEB's worden intussen ook steeds beter gewaardeerd door zowel investeerders als eindgebruikers. Gezonde gebouwen met een extreem lage energierekening zijn vrijwel altijd verhuurd en trekken toekomstgerichte huurders aan. Een nZEB betekent een significante verlaging van de energierekening. Een besparing van meer dan 80 procent op de energiekosten is geen uitzondering. Dit levert een positieve kasstroom op die de gedane investeringen compenseert.

Drie redenen om te investeren in een nZEB

Er zijn voor een gebouweigenaar en huurder drie redenen om te investeren in een nZEB:

1. De extra investering levert een positieve business case en een nieuw verdienmodel op.

2. Door de goede balans tussen energie en gezondheid stijgt het gebouw in waarde.

3. Een gebouw met een extreem laag energieverbruik levert een belangrijke bijdrage aan de reductie van CO2.

Naar een nZEB in zes stappen

Uiteindelijk is het mogelijk om met nZEB's het gebouwgebonden én gebruikersgebonden energieverbruik en de energiekosten te reduceren. Dat kan door het samenbrengen van betrouwbare technieken voor energie-efficiëntie, energieopwekking en energieopslag. Dit levert vastgoedeigenaren en huurders extra rendement op. Hiervoor heb ik een zes-stappenplan opgezet:


Meer weten? Neem gerust contact met op met Energy Bridge