Ontwikkeling & duurzaamheid

Bij een (her)ontwikkeling van een gebied of een gebouw speelt duurzaamheid en de energievoorziening al een belangrijke rol. Door al vroeg na te denken over de inzet van de omgeving, de lokale, duurzame energiebronnen en de aanwezige functies kan een samenhangende visie worden gevormd voor een hoogwaardig en gezond gebied waar het goed toeven is. Energy Bridge helpt u overzicht en structuur te brengen in de processen rondom deze complexe trajecten. Via Roadmaps krijgt u inzicht in de rollen en in de planning van activiteiten zodat uw organisatie hiermee aan de slag kan.

Op het gebied van duurzame warmtevoorziening helpen wij u met het ontwikkelen van een ambitie, het opzetten van een technisch concept, het opstellen van een financiële business case en het proces begeleiden tot besluitvorming. Dit leidt tot een heldere structuur en oplossingsrichting in en Programma van Eisen dat in de volgende fase (‘Ontwerp & Realisatie’) in detail uitgewerkt en geïmplementeerd kan worden.

Onze belangrijkste diensten zijn:

  • Roadmap verduurzaming
  • Energievisie
  • Ontwikkeling uitgangspunten & technisch concept
  • Business case & financiering
  • Proces management & begeleiding besluitvorming

Wilt u meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op!