In 3 stappen naar 100% aardgasvrij met maximale CO2-besparing

Bestaande gebouwen worden verduurzaamd met het 3 stappen 100% aardgasvrij-plan en wordt maximale CO2-reductie gehaald tegen minimale kosten. Op natuurlijke momenten worden duurzaamheidsmaatregelen getroffen, zodat binnen 15 jaar het gebouw geen aardgas gebruikt. Terwijl er vrijwel geen overlast is voor de gebruikers.

Met haar jarenlange ervaring in het ontwikkelen, realiseren en exploiteren van duurzame warmte installaties, heeft Energy Bridge dit robuuste stappenplan ontwikkeld om de warmtetransitie te versnellen.

Wanneer er geen grootschalige verbouwplannen zijn gepland, is het voor bestaande gebouwen financieel niet haalbaar om in één keer 100% aardgasvrij te worden. Het 3 stappenplan 100% aardgasvrijis een logisch stappenplan, maakt gebruik van bewezen technieken. Zowel verwarming als tapwater wordt verduurzaamd. Daarnaast wordt gegarandeerd dat de gebruikers weinig overlast hebben en dezelfde prijs voor warmte betalen als voorheen, terwijl deze daarna minder hard stijgt.

In 3 stappen met no regret maatregelen haalt Energy Bridge een gebouw met een collectieve warmtevoorziening, zoals een blokverwarming of ketelhuis, volledig van het aardgas af. En reduceert daarmee maximaal de CO2-uitstoot.

Stap 1 levert via een duurzame installatie tot 80% gasreductie zonder dat de gebruikers of bewoners het merken. Hiermee daalt de energie index en worden minimaal 2 labelsprongen gehaald. Met de CO2-reductie van minimaal 50% is de Klimaatdoelstelling voor 2030 al binnen één jaar gehaald.

Stap 2 is het volgen van het D-MJOP om de warmtevraag en gasverbruik verder te reduceren tijdens natuurlijke momenten. Denk hierbij aan installatieaanpassingen in de woning, extra isolatie of elektrisch koken. Samen met Stap 1 komt de gasreductie uit tot 90%.

In Stap 3 wordt een natuurlijk moment gekozen om via een nieuwe techniek de laatste 10% te verwijderen. Dit kan een nieuw type warmtepomp zijn, het toepassen van waterstof, lokaal opgewekt biogas uit GFT-afval, een aansluiting op een warmtenet of het gebruik van een andere duurzame bron.

Wanneer ook koeling wordt gevraagd, wordt een combinatie van duurzame opwektechnieken geleverd. Zo wordt de elektriciteitsvraag voor de productie van koeling aanzienlijk gereduceerd en wordt er nog meer CO2-reductie behaald.

Stap 1 levert de grootste CO2-winst. Energy Bridge begint voor Stap 1 altijd vanuit een gestandaardiseerde benadering met een vast proces. Hierdoor is het direct duidelijk wie wat doet, worden de investeringskosten minimaal gehouden en kunnen we snel aan de slag om CO2-reductie te behalen. Externe financiering van deze investering wordt door Energy Bridge verzorgd. Hierdoor is de split-incentive opgelost zodat de gebouweigenaar ook financieel voordeel heeft van de investering.

Energy Bridge heeft specifiek voor woningcorporaties Corporatiewarmte ontwikkeld dat aansluit bij de bestaande regelgeving en Klimaatdoelstellingen van de corporatiesector, eventueel inclusief financiering. Speciaal voor VvE’s wordt VvEwarmte aangeboden, voor zorginstellingen Zorgwarmte.

Kijk hier voor onze projecten en een voorbeeld met onze oplossing voor gestapelde woningen: Appartementencomplex in 3 stappen van aardgas af