365 dagen warm en legionellavrij tapwater,

100% aardgasvrij

De warmtetransitie focust zich op het duurzaam opwekken van de warmte, zonder fossiele brandstoffen.aardgasvrij warm tapwater

Deze warmte wordt gebruikt om gebouwen te verwarmen en warm tapwater te leveren voor onder meer in de badkamer en in de keuken. Het benodigde vermogen van de installatie voor het verwarmen van de woning is echter in de meeste gevallen aanzienlijk lager dan het benodigde vermogen voor het maken van warm tapwater. Vandaar dat de warmtetransitie binnen de gebouwde omgeving zich met name richt op de warm tapwater vraag.

Voor het verwarmen van gebouwen worden verschillende stappen gezet, van het reduceren van deze warmtevraag via isolatie tot het duurzaam opwekken via warmtepompen. Voor het duurzaam opwekken van tapwater tot een temperatuur van minimaal 55 graden Celcius en dat op elk moment beschikbaar moet zijn, zijn systemen beschikbaar die gevoed worden door een duurzame bron. Energy Bridge combineert de meest robuuste en innovatieve technieken tot één integraal systeem om duurzaam warm tapwater te produceren. Zonne-energie, warmtepomptechniek, opslag en slimme regeltechniek maken met elkaar een systeem dat geruisloos het warmtecomfort voor elke bewoners levert.

Binnen bestaande wooncomplexen bestaan veel verschillende tapwatersystemen. Energy Bridge levert oplossingen voor het duurzaam opwekken van warmtapwater. Bijvoorbeeld voor collectieve ketelhuizen waarin zowel warmte voor verwarming als voor tapwater wordt gemaakt. En ook voor woningen met een individuele geiser in de woning en een collectief systeem voor verwarming maakt Energy Bridge het tapwater volledig aardgasvrij. Voor nieuwbouwcomplexen wordt gewerkt met een collectief systeem als basis, dit levert het meest energetische en financiële rendement.

Voor zowel nieuwbouw als bestaande bouw richt Energy Bridge zijn oplossing op de laagste Total Cost of Ownership, met als uitgangspunt 'aardgasvrij'. Zo is het mogelijk om 365 dagen 24/7 duurzaam en legionellavrij tapwater te leveren, zonder enige overlast voor de bewoners.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Energy Bridge!