Met 7 online vragen snel inzicht in
verduurzaming blokverwarming

Het verduurzamen van blokverwarmingen is laaghangend fruit binnen de warmtetransitie. Binnen één jaar kan tot wel 50% CO2-reductie gehaald worden, zonder dat de bewoners er iets van merken. U wenst daarom snel inzicht in de verschillende mogelijkheden. Vul online 7 eenvoudige online vragen in en Energy Bridge biedt u binnen enkele dagen drie scenario’s. Zo wordt laaghangend fruit direct zichtbaar en kunt u sneller beslissen.

Expertsysteem

Als expert in het verduurzamen van blokverwarmingen heeft Energy Bridge de verschillende variabelen vastgesteld die leiden tot de beste oplossing. Deze oplossingen zijn afhankelijk van het gebouw, de bestaande installatie en de beste combinatie tussen een duurzame bron en een duurzame opwekker. Een duurzame bron is bijvoorbeeld de bodem, lucht, zonne-energie of biogas uit GFE-afval. Een duurzame opwekker is bijvoorbeeld een warmtepomp, zonnepanelen voor elektriciteit, thermische panelen voor warmte of een biovergister. Al deze variabelen zijn opgenomen in het expertsysteem van Energy Bridge. Het expertsysteem is verder opgebouwd met data van bewezen producten en gebruikt publieke data, zoals het BAG-register van het Kadaster.

7 vragen leiden tot drie scenario’s

Op basis van 7 online vragen rekent het expertsysteem drie scenario’s door:

  • Scenario 1: de laagste TCO (Total Cost of Ownership)
  • Scenario 2: de hoogste CO2-reductie
  • Scenario 3: de laagste investering (bij minimaal 50% aardgasreductie)

Elk scenario levert de best passende oplossing. Hiermee wordt inzicht geven in de mogelijkheden om snel te verduurzamen. En kan een keuze worden gemaakt voor een definitief ontwerp om snel tot een realisatieprijs en financieel voorstel te komen voor besluitvorming.

Direct naar de online vragenlijst

De meeste blokverwarmingen zijn te vinden in wooncomplexen van woningcorporaties, VvE’s en zorginstellingen. Voor al deze segmenten is de opwektechniek voor collectieve warmte, en daarmee de duurzame oplossingen, vrijwel gelijk. Het expertsysteem biedt voor deze drie segmenten direct inzicht:

Voor commercieel vastgoed is het expertsysteem nog in ontwikkeling. Vraag bij Energy Bridge de vragenlijst op voor een gratis quick scan.

Wilt u meer weten over ons expertsysteem? Neem dan contact met ons op.