Uw pand kostenneutraal verduurzaamd

via Warmte as a Service   

Wilt u naar minimaal Label C? Of wilt u zelfs naar aardgasvrij? Als belegger of eigenaar denkt u na over de verduurzaming van uw pand. Het liefst sluit u aan bij de natuurlijke momenten, zoals een vervanging of een verbouwing. En dat deze investering ook rendement voor u oplevert. Energy Bridge verduurzaamt uw opwekinstallatie op het moment van vervanging. Daarmee maakt u een grote stap in CO2-reductie en ontvangt uw rendement dankzij een forse besparing op aardgas.

Warmte as a Service

Energy Bridge begeleidt u van A tot Z. Door eerst verschillende keuzes aan te bieden, kan voor u de beste business case worden opgesteld. Door de energierekening over te nemen en voor dezelfde prijs verwarming en koude te leveren, wordt gekeken wat het financiële voordeel is. Vanuit een Warmte as a Service-contract wordt de verduurzaming van uw pand doorgevoerd. Het contract dekt de investering voor de vastgoedeigenaar, biedt de huurders extra comfort tijdens de steeds warmer wordende zomers en de energiekosten stijgen minder snel.

Langjarig aangenaam binnenklimaat

Na het definitieve keuze maakt Energy Bridge het ontwerp en voert de verduurzaming uit. Zij monitort het comfort in het gebouw in combinatie met een zo efficiënt mogelijke opwekking van duurzame warmte en koude. Hiermee wordt zowel het comfort gegarandeerd als de investering terugbetaald.

Split incentive opgelost

De financiële voordelen van een duurzame investering komt normaal ten goede aan de huurders. Terwijl de gebouweigenaar investeert. Deze split incentive heeft Energy Bridge opgelost met de warmte-as-a-service propositie. En wordt zelfs een shared incentive. De huurder krijgt duurzame warmte en koude voor dezelfde prijs, er wordt actief gestuurd op een beter comfort dan voorheen en de kosten voor energie zullen minder snel stijgen vanwege een lagere indexatie. Dit is onze Warmte as a Service-propositie.

Voordelen op een rijtje

De voordelen van verduurzaming via Warmte as a Service voor commercieel vastgoed:

  • Snelle verduurzaming: binnen één jaar tot 80% aardgasvrij en 50% CO2 reductie
  • Comfort: langjarige monitoring voor comfortabel werkklimaat
  • Financieel voordelig: investering wordt terugverdiend via aardgasreductie

Snel aan de slag? Volg ons 5 stappenplan en neem contact op voor een quick scan.

Referenties:


vorwoco warmte