Uw appartementencomplex aardgasvrij

In flats, appartementen, zorgcomplexen en hoogbouw staan centrale warmte-installaties en ketelhuizen, ook wel blokverwarming genoemd. Deze gasgestookte installaties zijn de grootste veroorzaker van CO2-uitstoot van een complex. Het grote voordeel van een centraal systeem is dat met bestaande oplossingen snel en eenvoudig een aardgasreductie tot wel 80% kan worden behaald. Zonder dat de afnemers, gebruikers of huurders hier iets van merken. En dat hiermee al op korte termijn een groot financieel voordeel te behalen is.

7 vragen voor oplossingsrichting

Energy Bridge heeft met haar kennis een expertsysteem opgebouwd. Op basis van 7 eenvoudige vragen kunnen wij u binnen één dag een oplossingsrichting geven hoe uw blokverwarming aardgasvrij wordt. Op basis hiervan kunt u kiezen voor een vervolg.

Plan op maat

Door per complex slim na te denken wat met betrouwbare duurzame technieken kan en in combinatie met lokale duurzame bronnen, maakt Energy Bridge een plan op maat. Ook het legionellavrij tapwater wordt meegenomen in deze verduurzaming. Energy Bridge is techniek- en productonafhankelijk en kan daarmee de best passende oplossing voor uw complex implementeren. Dankzij het gestandaardiseerde proces wordt efficiënt en nauwkeurig gewerkt om zo kort mogelijk op locatie aanwezig te zijn. Om 100% aardgasvrij te worden, volgt Energy Bridge voor elk gebouw het 3 stappenplan 100% aardgasvrij. De eerste stap leidt direct tot 80% aardgasbesparing en zo’n 50% CO2-reductie.

Corporaties, VvE's en zorginstellingen

Als expert op collectieve warmte-installaties biedt Energy Bridge met Corporatiewarmte en VvEwarmte een totaal oplossing voor woningcorporaties en VvE’s. Ook voor zorgcomplexen levert Energy Bridge deze oplossing met Zorgwarmte. Door garantie te bieden op het terugverdienen van de investering door minder aardgasverbruik, wordt de CO2-uitstoot maximaal beperkt. Zonder dat de bewoners er iets van merken. Zo wordt er samen belangrijke stappen gezet om uw complex te verduurzamen en klaar te maken voor de toekomst.

Voorbeelden

Kijk hier voor een voorbeeld hoe een blokverwarming voor gestapelde woningen wordt verduurzaamd: Appartementencomplex in 3 stappen van aardgas af. Of hoe een grote zorginstelling haar ketelhuizen aardgasvrij maakt. Of een selectie van appartementencomplexen die richting aardgasvrij gaan.

U ziet hierbij een aantal foto’s van bestaande blokverwarmingen die Energy Bridge op dit moment verduurzaamt.