Financiële expertise

Nieuwe financieringsmodellen passen bij de huidige energie- en warmtetransitie. Waar voorheen de aardgasinfrastructuur door de landelijke overheid werd aangelegd, wordt nu, met nieuwe wetgeving, naar andere partijen gekeken om duurzame warmte te leveren. Samen met veranderende omgevingsfactoren leidt dit tot nieuwe, circulaire modellen. De propositie van Energy Bridge is: ‘duurzame warmte as a service’.

Om de split incentive op te lossen voor onder andere woningcorporaties, zorginstellingen en commercieel vastgoed verzorgt Energy Bridge de warmtelevering door de collectieve installatie over te nemen als ‘juridisch eigenaar’. Wij investeren voor eigen rekening en risico in de verduurzaming terwijl u er altijd warm bij blijft zitten. Na de exploitatieperiode draagt Energy Bridge de collectieve warmtelevering weer aan u over, 100% aardgasvrij.

Indien een gebouweigenaar, zoals een VvE, een blokverwarming zelf de verduurzaming wil financieren, zorgt Energy Bridge voor het totale traject. Vanaf het ontwerp tot en met de realisatie en exploitatie. Energy Bridge sluit een energieprestatiecontract met u af en neemt als ‘economisch eigenaar’ de zorg voor continue warmtelevering van u over. Wij bieden de zekerheid dat de investering met rente en aflossing wordt terugverdiend.

Voorbeelden van deze financiering van warmtetransitie zijn:

Wilt u meer informatie? Neem gerust contact met ons op!