Ontwerp & realisatie

Wanneer u het besluit heeft genomen om een (her)ontwikkeling, renovatie of verbetering uit te voeren, worden principekeuzes verder uitgewerkt en ontworpen. Besluiten en processen in deze fase zijn essentieel voor een rendabel en goedwerkend duurzaam warmtesysteem. Vanuit haar jarenlange exploitatie ervaring weet Energy Bridge deze fase van A tot Z te begeleiden of zelfs te realiseren.

In samenwerking met opdrachtgever en bouwpartners verzorgt Energy Bridge de verdere detaillering en de realisatie op locatie. Wij kennen de laatste stand van de techniek en weten dit te implementeren, zoals warmtepomptechniek. We kunnen de uitvoerende installateur helpen met de oplevering en het (laten) inregelen van de duurzame installatie.

Wanneer het duurzame warmte-installaties betreft, kan Energy Bridge zelf ook het volledige werk aannemen en uitvoeren met haar realisatiepartners. Energy Bridge werkt in dat geval op basis van een prestatiecontract en garandeert langjarig het rendement via een prestatiecontract.

Onze belangrijkste diensten zijn:

  • Installatie advies (voorbeeld)
  • Projectmanagement & uitvoeringsbegeleiding
  • Aanneming & realisatie duurzame warmtevoorziening op basis van een prestatiecontract (voorbeeld)
  • Functionele oplevering & inregelen installatie (voorbeeld)

Wilt u meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op!