Ontwikkeling & duurzaamheid

Bij een (her)ontwikkeling van een gebied of gebouw is duurzaamheid en aardgasvrij een belangrijke eis. Energy Bridge denkt hiervoor al vroeg mee over het bepalen van de verwachte energievraag op basis van scenario-analyses, waarbij ambitie en realisme samen komen. Met de jarenlange expertise op het exploiteren van duurzame installaties op gebieds- op gebouwniveau en de inzet van lokale duurzame energiebronnen kan zo een integrale energievisie worden gevormd. Samen met andere duurzaamheidsthema’s zoals mobiliteit, biodiversiteit en sociale cohesie is dit de basis voor een hoogwaardig en gezond gebied of gebouw.

Energy Bridge helpt overzicht en structuur te brengen in de processen rondom deze complexe trajecten. Via bijvoorbeeld een Roadmap krijgt u in één opslag inzicht in de rollen en in de planning van activiteiten zodat iedereen weet waar hij of zij aan toe is. Wel zo handig om de vele stakeholders rondom nieuwe ontwikkelingen of verduurzaming van vastgoed mee te krijgen.

Op het gebied van aardgasvrij en duurzame warmte helpen wij u met het ontwikkelen van een haalbare ambitie, het opzetten van een technisch concept, het opstellen van de financiële business case en eventueel het verzorgen van externe financiering voor een ESCo (Energy Service Company). Energy Bridge begeleidt het proces van A tot Z. Dit leidt tot een Programma van Eisen dat in de volgende fase (‘Ontwerp & Realisatie’) in detail uitgewerkt en gerealiseerd kan worden.

Onze belangrijkste diensten zijn:

Wilt u meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op!