Technische expertise

De Klimaatdoelen voor CO2-reductie zijn vastgesteld op 49% in 2030 en 95% in 2050. Een logische vraag die daarop volgt is: hoe dan?

Energy Bridge werkt vanuit het einddoel: de gebouwde omgeving aardgasvrij met zoveel mogelijk CO2-reductie. Vanuit de techniek zetten wij logische en natuurlijke stappen om vanaf vandaag dit doel te bereiken. Zo is bijvoorbeeld het driestappenplan Natuurlijk Aardgasvrij ontstaan.

Voor het leveren van duurzame warmte hanteren we het BOA-principe: bron-opwekking-afgifte. We proberen altijd de lokaal aanwezige duurzame energiebronnen en reststsromen als bron te benutten De opwekking wordt veelal met een warmtepomp gedaan, ook voor tapwater. Voor nieuwbouw werken we met lage temperatuursystemen zoals vloerverwarming als afgiftesysteem Voor de bestaande gebouwen willen we de bewoners en gebruikers zo weinig mogelijk overlast bezorgen. Daarom blijven we zo lang mogelijk de bestaande afgiftesystemen, zoals radiatoren, gebruiken.

Vanwege de snelheid van nieuwe ontwikkelingen en innovaties, blijft Energy Bridge techniek onafhankelijk. Zo kunnen wij de beste oplossing voor u realiseren. Om de prestaties en CO2-reductie te garanderen nemen we het volledige ontwerp-, realisatie- en beheer & exploitatietraject aan. Wanneer het nodig is versneld CO2 en aardgas te reduceren, helpen we ook als gedelegeerd opdrachtgever de uitvoerende installateur met de oplevering, het (laten) inregelen en beheren van de duurzame installatie.

Voorbeelden van onze technische expertise:

Wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op!