Home > Actueel > NEVAP, een verbinder voor Energy Bridge

Mayra Rijkse, directeur NEVAP

NEVAP, een verbinder voor Energy Bridge

Energy Bridge is sinds 2019 lid van NEVAP (Nederlands Vastgoedexploitatie Platform), het onafhankelijke platform dat verbindingen legt tussen toekomstgerichte professionals in de vastgoedsector. Mayra Rijkse stapte twee jaar geleden vanuit de directie van het vastgoedevent PROVADA over naar de directeurspositie bij NEVAP. Wij spraken met haar over de functie van dit platform en over haar visie op de ontwikkelingen in het bestaand vastgoed en dan vooral op het gebied van verduurzaming.

Een lifecycle instituut met als doel verbindingen te leggen 

“NEVAP moet je zien als een lifecycle instituut binnen de vastgoedexploitatie” begint Mayra haar verhaal. “Letterlijk alle professionals, van belegger tot en met onderhoudsdiensten uit de volle breedte van de sector zie ik vertegenwoordigd in NEVAP. Ook professionals die zich bezighouden met verduurzaming en digitalisering zijn aangesloten. Het gaat momenteel om 65 organisaties, waaronder Energy Bridge, met in totaal 430 persoonlijke leden die uit die organisaties afkomstig zijn.” vervolgt ze. “NEVAP functioneert als een inhoudelijk kennisplatform en heeft veel relaties met brancheverenigingen en vastgoedgerelateerde opleidingen. Dit helpt de leden om verbindingen te zoeken met vakgenoten of andere professionals om oplossingen voor vraagstukken te krijgen en innovaties op het gebied van vastgoedexploitatie aan te pakken.”

Geen missende schakels in NEVAP, wel zicht op verbreding 

Mayra zette zo’n 20 jaar geleden, samen met de toenmalige directeur en zijn zoon, de vastgoedbeurs PROVADA op. Nog altijd dé toonaangevende vakbeurs in de vastgoedbranche. Bij NEVAP zet ze nu haar passie in om de vastgoedsector toekomstbestendig te maken voort. 

“Eigenlijk zijn alle aspecten binnen de vastgoedexploitatiesector goed vertegenwoordigd binnen NEVAP”, reageert Mayra op onze vraag of ze nog partijen mist. “Wel zien we vanuit de ontwikkelkant organisaties die interesse hebben in de kennis van onze leden. Denk daarbij aan organisaties die bezig zijn met circulariteit, bijvoorbeeld sloopbedrijven. Zij zoeken naar wegen om circulariteit breder mogelijk te maken en willen een beroep doen op de kennis en verbinding die binnen NEVAP beschikbaar is. Ook architecten tonen interesse. De verbindingen binnen NEVAP zijn voor hen van grote waarde om hen toekomstgericht te helpen ontwerpen. In de bestaande bouw liggen de antwoorden versleuteld om een gebouw zodanig te ontwerpen en te bouwen dat het een zo lang mogelijke en daarmee ook duurzame levensduur krijgt.”

Verbindingen helpen bij duurzame ontwikkelingen  

Je noemt al verduurzaming, zie je daarin specifieke ontwikkelingen? Mayra: “Jazeker, het is uiteraard een van de voornaamste thema’s binnen het bestaand vastgoed. Het duurzaam gebruiken van energie, de gebiedsgerichte ontwikkeling, circulariteit en klimaatadaptatie zijn daarin belangrijke onderwerpen. NEVAP-leden kunnen elkaar helpen en versterken om de transitie naar duurzaamheid mogelijk te maken. Dat geldt natuurlijk ook voor de inzet van duurzame warmte. Persoonlijk vind ik de gebiedsgerichte aanpak, waarbij bijvoorbeeld restwarmte van gebouwen in de omgeving wordt ingezet voor duurzame warmte van woningen, erg interessant. Zeker met het oog op het aangaan van verbindingen binnen het platform. Energy Bridge houdt zich daar succesvol mee bezig en laat daarmee zien dat ze bij de energietransitie het brede plaatje bekijken en er concreet mee aan de slag gaan. Heel inspirerend ook voor anderen binnen het platform.” zegt Mayra enthousiast.  

“Professionals binnen NEVAP weten elkaar over het algemeen goed te vinden, maar als het nodig is helpen wij met aanvullende verbindingen te leggen. Ieder lid kan gebruik maken van onze helicopterview en hulp bij de vertaalslag naar concrete acties. Overigens, juist door die helicoperview zien wij kansen voor samenwerkingsverbanden die er nu nog niet zijn. We zijn bezig om de verdieping van dat soort verbindingen dit jaar te gaan inzetten. Dat speelt zeker bij thema’s als energietransitie en verduurzaming.”

Eigenaren van bestaand vastgoed helpen met hun energietransitie 

Op onze vraag welke mogelijkheden ze ziet om eigenaren van bestaand vastgoed te helpen met hun energietransitie, antwoordt Rijkse: “Eigenaren zien soms door de bomen het bos niet meer, dat geldt ook voor de energietransitie. Het is goed om ze aan de hand mee te nemen en oplossingen voor hun casus aan te dragen. Energy Bridge doet dat goed. Bovendien heeft Energy Bridge de energietransitie al succesvol in een grote diversiteit aan projecten, zoals woningbouw, utiliteit en zorgvastgoed, toegepast. Dat wekt vertrouwen.”

“Andersom heeft ook Energy Bridge veel nut van het NEVAP-lidmaatschap”, vult Jan-Maarten Elias, directeur en mede-eigenaar van Energy Bridge, aan. “De leden staan allemaal open om elkaar te helpen. Tijdens de start van Energy Bridge in 2019 is met meerdere leden gebrainstormd en nagedacht over de behoeften van gebouweigenaren op het gebied van de energietransitie. Dat was heel waardevol. Al deze input heeft geleid tot de proposities die Energy Bridge nu aanbiedt en realiseert en waarmee forse energiebesparingen gehaald worden. Nieuwe collega’s van Energy Bridge worden direct aangemeld bij NEVAP zodat ze een verbreding van hun kennis krijgen, nog beter begrijpen wat er speelt in vastgoedexploitaties en actief kunnen bijdragen aan de bijeenkomsten van NEVAP.” 

Energy Bridge gewaardeerd lid NEVAP  

“Energy Bridge is voor ons platform een waardevol lid. Jan-Maarten Elias, is zes jaar lid geweest van het bestuur van NEVAP. Een fijn bestuurslid met een belangrijke adviserende bijdrage, waar wij hem nog altijd dankbaar voor zijn.” wil Mayra toch nog graag even kwijt. “Sowieso is Energy Bridge goed bezig. Ze zijn goed zichtbaar en delen verhalen die inspirerend werken voor partijen die nog niet over de energietransitie hebben nagedacht of op het punt staan ermee te starten. Ik kan wel zeggen dat ik er trots op ben dat Energy Bridge zich aan ons platform heeft verbonden.”

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over onze oplossingen en hoe wij uw gebouw kunnen verduurzamen? Neem dan graag contact met ons op.

Meer informatie over NEVAP vindt u hier.

"*" geeft vereiste velden aan

Ik wil graag dat Energy Bridge contact met mij opneemt.

Nieuwsbrief
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Neem contact met mij op