Waarom doen we dit?


Het team van Energy Bridge is gestart vanuit de visie dat de warmtetransitie voor de gebouwde omgeving sneller te realiseren is:

  • We vinden dat de vermindering van het aardgasverbruik in Nederland te langzaam gaat, zowel voor de CO2-reductie als voor de veiligheid in Groningen. Door alleen in ‘Direct 100% vangaslos'-oplossingen te denken, wordt de opgave en investering op papier te groot. Er wordt dwingend opgelegd wat er gedaan moet worden. Met een natuurlijk en afgewogen proces en slimme oplossingen is vandaag al heel veel aardgasreductie te behalen. En worden partijn meegenomen in deze transitie. Ook zo kunnen de ambities van de overheid gehaald worden.

  • De energierekening heeft een te lage financiële impact op het verdienmodel van eigenaren. Hierdoor wordt vanuit een kostenmodel naar verduurzaming gekeken en worden duurzame investeringen uitgesteld vanwege een te lange terugverdientijd. Door van een Total Cost of Ownership-model naar Total Benefit of Ownership-model te gaan, wordt naar de waarde op lange termijn gekeken. Externe financiering kan hierin helpen.

  • Via ketensamenwerking en standaardisatie vanuit de installatietechniek kan, samen met opdrachtgevers en uitvoerders, sneller, efficiënter én goedkoper aardgas en dus CO2 gereduceerd worden. Hierdoor blijft er meer geld over voor de gebruikers of bewoners. En met dezelfde arbeidscapaciteit kan nog meer verduurzaamd worden.

Meer weten? Neem gerust contact met ons op!