Waarom doen we dit?


Het team van Energy Bridge is gestart vanuit de visie dat de warmtetransitie voor de gebouwde omgeving sneller te realiseren is:

  • We vinden dat de vermindering van het aardgasverbruik in Nederland te langzaam gaat, zowel voor de CO2-reductie als voor de veiligheid in Groningen. Door alleen in ‘Direct 100% vangaslos'-oplossingen te denken, wordt de opgave en investering op papier te groot. Er wordt dwingend opgelegd wat er gedaan moet worden. Met een natuurlijk en afgewogen proces en slimme no regret oplossingen is vandaag al heel veel aardgasreductie te behalen, tot wel 80%. Ook zo kunnen de ambities van de overheid gehaald worden.
    Lees ook: Afscheidsbrief aan mijn hartverwarmende vriend

  • De stijgende energierekening heeft (nog) een te lage financiële impact op het verdienmodel van eigenaren, die ook nog eens met de split incentive te maken hebben. Hierdoor wordt vanuit een kostenmodel naar verduurzaming gekeken en worden duurzame investeringen uitgesteld vanwege een te lange terugverdientijd. Circulair denken helpt hierbij: door vanuit een Total Cost of Ownership-model naar Total Benefit of Ownership-model te gaan, wordt naar de waarde op lange termijn gekeken. Externe financiering kan hierbij helpen.

  • Via samenwerking en digitalisering vanuit, met name, de installatietechniek zal samen met opdrachtgevers en uitvoerders, sneller, efficiënter én effectiever CO2 gereduceerd moeten worden. Hierdoor wordt de business case voor verduurzaming voor zowel de eigenaren als gebruikers positief en draagt dit bij aan het maatschappelijk draagvlak voor de Energietransitie. En met dezelfde arbeidscapaciteit kan door de installatiebranche nog meer verduurzaamd worden.

Meer weten? Neem gerust contact met ons op!