Verduurzaming gebouwen vanuit het werkelijk energieverbruik

Om de CO2-doelstelling van 2030 en 2050 te halen, zullen we moeten gaan sturen op het werkelijk energieverbruik in plaats van het verwacht energieverbruik. DGBC en TVVL hebben voor bestaande gebouwen de WEii-methodiek gelanceerd om eenduidig per gebouw het werkelijk energieverbruik te bepalen. Energy Bridge heeft met een Business Plan bijgedragen aan de positionering van deze nieuwe methode.

Klimaatakkoord

Vanuit het Klimaatakkoord zijn stevige ambities gesteld om het energieverbruik in de gebouwde omgeving te reduceren. Tot op heden wordt vanuit wetgeving en beleid vooral gekeken naar het verwachte (theoretische) gebouwgebonden energieverbruik. In de praktijk is het verwachte energieverbruik nooit gelijk aan het werkelijk energieverbruik. Daarnaast dient, volgens het Klimaatakkoord, ook het gebruikersgebonden energieverbruik meegenomen te worden om de doelstellingen te kunnen halen.

DGBC en TVVL

De organisaties DGBC (Dutch Green Building Council) en TVVL (het kennisplatform voor gebouwgebonden installaties) hebben de handen in een geslagen en een methode ontwikkeld om het werkelijk energieverbruik (gebouwgebonden + gebruikersgebonden) per gebouw te bepalen. Daarmee is ook beter te sturen op het einddoel: een forse verlaging van het werkelijk energieverbruik om zo de doelstellingen van 2030 en 2050 te halen. Deze wordt uitgedrukt met het ‘WEii’ getal. Vanuit een expertgroep is het Protocol rondom WEii opgesteld. Zie ook de website van WEii.

Wat is WEii precies?

WEii staat voor ‘Werkelijke Energie intensiteit indicator’ en is voor bestaande gebouwen. De WEii van een gebouw wordt berekend op basis van het werkelijke, gemeten energiegebruik en het gebruiksoppervlakte van het gebouw. De eenheid van WEii is kWh per jaar per m². WEii bestaat uit een rekenprotocol, een indeling in gebouwtypen en klassen van energie-intensiteit per soort gebouw. Via WEii kan een gebouweigenaar en beheerder snel de gebouwprestatie zien ten opzichte van een benchmark. Daarmee is eenvoudig stappen te zetten om te verduurzamen zodat sneller een lagere CO2-uitstoot gerealiseerd kan worden.

Business Plan

Voor het bepalen hoe WEii het beste ingebed kan worden in de bestaande processen en trajecten rondom de energietransitie en het Klimaatakkoord, heeft Energy Bridge een Business Plan opgesteld. Aangezien Energy Bridge zich alleen focust op het verduurzamen van bestaande, in gebruik zijnde, gebouwen, kon zij direct ook haar ervaringen meenemen. Op basis van interviews met experts, marktpartijen, wetgevers, overheid, handhavers en grote vastgoedeigenaren zoals het Rijksvastgoedbedrijf, is het Business Plan tot stand gekomen. John Lens, directeur van TVVL en Martin Mooi, Programma Manager Deltaplan van de DGBC, geven aan wat de input is geweest van Energy Bridge: “Voor de marktintroductie van WEii heeft Energy Bridge ons heel goed en professioneel geholpen met een Business Plan. Zo is er een routekaart opgezet die structuur geeft aan de activiteiten om WEii als de nieuwe landelijke norm voor werkelijk verbruik te hanteren.”

Snel inzicht met een quickscan

Energy Bridge heeft voor utiliteitsgebouwen een quickscan opgezet om snel inzicht te krijgen in de mogelijkheden om te verduurzamen. Deze is gratis in te vullen via de website van Energy Bridge. Hiermee krijgt u snel kennis van de investeringsraming, de energiebesparingen en de stappen die uw gebouw maakt op op de WEii-norm. Kijk hier voor de Quickscan Utiliteitsbouw.

"*" geeft vereiste velden aan

Ik wil graag dat Energy Bridge contact met mij opneemt.

Nieuwsbrief
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Neem contact met mij op