Referenties waar we trots op zijn

Hieronder vindt u een greep van onze projecten en opdrachtgevers waar wij momenteel mee bezig zijn en die wij hebben mogen uitvoeren.Wilt u weten wat klanten van ons vinden? Klik hier.

Bruisend kantoor naar energieneutraal

De klimaatinstallaties van bedrijfsverzamel-gebouw ZuidPoort in Arnhem van vastgoedbelegger Van Den Bosch Vastgoed worden vervangen en verduurzaamd. Daarmee krijgen de huurders ook gelijk een beter binnenklimaat. Meer weten

Woonzorgcomplex wordt verduurzaamd

Het woonzorgcomplex Aerenheem van Woonzorg Nederland wordt verduurzaamd. De 100 woningen krijgen een betere isolatie en de blokverwarming wordt verduurzaamd. Meer weten

Revitalisatie duurzame klimaatinstallatie en WKO

Met nieuwe warmtepompen, groot onderhoud aan de WKO en een functionele controle van de klimaatinstallatie is het kantoorgebouw van DAS en SPA/SPO in Arnhem binnenkort weer klaar voor het toekomst. Meer weten

Toekomstbestendige warmtevoorziening rijksmonument City House Rotterdam

Na 64 jaar moeten de distributieleidingen vervangen worden. Samen met eigenaar Manhave Vastgoed zijn meerdere scenario's opgesteld en geanalyseerd. En is er een gefundeerde en toekomstbestendige keuze gemaakt. Meer weten

68% aardgasvrij dankzij slimme vervanging blokverwarming

Het appartementencomplex van woningcorporatie Sité Woondiensten uit Doetinchem wordt verwarmd door een 17 jaar oude blokverwarming. Energy Bridge voerde de vervanging en verduurzaming uit. Binnen 3 weken is er 68% aardgasreductie gehaald. Meer weten


Kantoor kostenneutraal verduurzaamd met Warmte as a Service

Voor Rudius Vastgoed heeft Energy Bridge een kantoor in Arnhem kostenneutraal verduurzaamd via een Warmte as a Service exploitatiecontract. Hiermee komt het pand tevens dichtbij de Paris Proof norm van 50 kWh/m2 verbruik. Meer weten

Galerijflat Spijkenisse naar aardgasvrij

Voor de Heijermansflat in Spijkenisse heeft Energy Bridge drie scenario's opgesteld om de blokverwarming in de kelder naar 100% aardgasvrij te brengen. Woningcorporatie Woonbron heeft hiermee een gefundeerde en toekomstbestendige keuze kunnen maken. Meer weten


Woonwinkel 100% aardgasvrij

De populaire woonwinkel Zitmaxx in Ter Aar is door Energy Bridge volledig van het aardgas afgehaald. De opwekking en het afgiftesysteem zijn aangepast waardoor ook het comfort in zowel de winter als in de zomer heel aangenaam is. Meer weten


VvE in Almere in stappen naar aardgasvrij

Om de warmtevoorziening te verduurzamen is een plan gemaakt dat zo’n 70% aardgasreductie zal opleveren. Als eerste stap heeft Energy Bridge de WKK verwijderd en de ketels vervangen. De installatie is geschikt gemaakt om in 2021 gebruik te maken van warmtepompen en aquathermie . Meer weten


Bepaling werkelijk energieverbruik met WEii-methode

Om de CO2-doelstelling van 2030 en 2050 te halen, zullen we moeten gaan sturen op het werkelijk in plaats van het verwacht energieverbruik. Als expert voor het verduurzamen van bestaand vastgoed, heeft Energy Bridge voor DGBC en TVVL met een Business Plan bijgedragen aan de introductie van de nieuwe WEii-methodiek. Meer weten


Appartementencomplexen maken grote stappen naar CO2- en aardgasvrij

Als specialist haalt Energy Bridge steeds meer en sneller appartementen van woningcorporaties, VvE's en zorginstellingen stapsgewijs van het aardgas af en maar grote sprongen in CO2-reductie. Meer wetenZorgvastgoed naar aardgasvrij

Zorginstelling Stichting Laurens uit Rotterdam is actief met haar zorgvastgoed bezig. Energy Bridge heeft voor 2 grote collectieve ketelhuizen met een logisch 3-stappenplan aangegeven hoe deze aardgasvrij kunnen worden gemaakt. De eerste stap levert binnen een maand al meer dan 10% aardgasreductie op. Meer weten


Energieplan oud Unileverterrein

Het oude R&D terrein van Unilever in Vlaardingen wordt getransformeerd naar een duurzaam woon-werk cluster. Energy Bridge heeft het duurzame energieplan opgesteld. Haalbaar voor de nieuwe eigenaar, betaalbaar voor de nieuwe gebruikers en bewoners en passend bij de doelstellingen van de Gemeente Vlaardingen. Meer weten

Ketelhuizen van Eteck naar aardgasvrij

Samen met Eteck werkt Energy Bridge aan het aardgasvrij maken van vier bestaande exploitaties waarbij de ketelhuizen aan vervanging toe zijn. Meer weten


Portiekwoning aardgasvrij

De meeste portiekwoningen van woningcorporaties hebben een individuele CV-ketel. Een lastige opgave om te verduurzamen. Energy Bridge een oplossing uitgewerkt om deze toch snel en eenvoudig aardgasvrij te maken. Meer weten
Appartementencomplex in 3 stappen van aardgas af

Een appartementencomplex van een woningcorporatie uit 1980 heeft een oude blokverwarming. De ketels waren aan vervanging toe. In plaats van een 1-op-1 vervanging is gekozen voor een duurzame stap. Dit complex wordt in 3 stappen 100% aardgasvrij gemaakt. Meer weten

Fort Isabella

Fort Isabella gaat naar 100% aardgasvrij

Het historische Fort Isabella in Vught wordt getransformeerd naar een inspirerende, duurzame plek met meer dan 450 bewoners en ondernemers. Energy Bridge helpt Fort Isabella met het transformeren van de traditionele, fossiele opwekinstallatie naar een 100% aardgasvrije, duurzame warmtevoorziening. Meer weten

Trots op onze duurzame opdrachtgevers - 2019

Energy Bridge is in 2019 met plezier actief voor ambitieuze opdrachtgevers die werk maken van CO2- en aardgasreductie. En die willen verduurzamen op basis van een gezonde business case. Hier ziet u een selectie. Meer weten


4 duurzame warmteconcepten vergeleken

Voor de ontwikkeling van 11 grondgebonden woningen en 22 appartementen van woningcorporatie deltaWonen in Zwolle heeft Energy Bridge 4 verwarmingssystemen op een rijtje gezet. Via de Total Cost of Ownership methode is inzicht gegeven en geadviseerd welk systeem het beste past. Meer weten
Centrum Amsterdam naar energieneutraal

Voor het Universiteitskwartier in het centrum van Amsterdam is een energievisie gemaakt voor het gehele gebied. Samen met een uitvoeringsagenda en unieke experimenten is het de ambitie van de UvA en de gemeente om het gebied riching energieneutraal te brengen in 2030. Meer weten


Landelijke huurder wil aardgasvrije kantoren

Een zakelijke dienstverlener met 13 locaties heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan. CO2-neutraliteit in 2025 is daar één van. Hoewel ze geen eigenaar van het vastgoed zijn, willen ze wel richting aardgasvrije locaties.
Meer weten


Workshop 'Roadmap Paris Proof gebouwen'

Naast het aardgasvrij maken van gebouwen, deelt Energy Bridge ook haar ervaring om bij organisaties verduurzamingsprocessen te versnellen. Tijdens een workshop op de Retail Duurzaamheidsdag van CBRE Global Investors is gewerkt met Roadmaps om de Paris Proof ambitie te halen.  Meer weten


Duurzame warmte voor Rijksmonument

Een Rijksmonument in Amsterdam werd door een stichting opgekocht om als multifunctioneel centrum te verrijzen. Vanaf de ontwikkelingsfase is meegedacht om na realisatie voor 30 jaar duurzame warmte te leveren. Meer weten


Restwarmte datacenters duurzaam benut

Datacenters kennen we als energieslurpers, maar bieden ook kansen voor de warmtetransitie. Steeds meer wordt gekeken hoe de vrijkomende restwarmte van servers kan worden opgeslagen en benut voor het verwarmen van omliggende gebouwen en woningen. Meer wetenVastgoedportefeuille gemeente aardgasvrij

Een gemeente met meer dan 20 locaties en hoge duurzaamheidsdoelstellingen wil haar vastgoed stapsgewijs naar aardgasvrij brengen. Welke stappen neemt zij om zo effectief mogelijk haar maatschappelijk geld in te zetten? Meer weten