Energy Bridge biedt oplossingen voor Transitievisie Warmte Amsterdam

Als eerste gemeente van Nederland heeft Amsterdam een knap opgesteld en gedegen Transitievisie Warmte vrijgegeven met als doelstelling: 100% aardgasvrij in 2040. Per wijk wordt richting gegeven wanneer deze aardgasvrij wordt en welke alternatieve warmtebron de voorkeur heeft. De Gemeente Amsterdam wil vandaag aan de slag: 'Langer wachten kan niet'. Energy Bridge heeft gekeken hoe haar kennis en oplossingen vandaag al kunnen bijdragen aan de doelstellingen voor deze Transitievisie Warmte en voor andere gemeentelijke plannen.

Warmteoplossingen

In de Transitievisie Warmte voor Amsterdam, die is opgesteld in samenwerking met het adviesbureau Over Morgen, komen per wijk de volgende technische warmteoplossingen naar voren:

  • warmtenetbuurten met een gefaseerde, collectieve aanpak naar aardgasvrij
  • kantoren en all-electric buurten op hun eigen natuurlijke momenten naar aardgasvrij
  • een historisch centrum waar besparen en hybride oplossingen centraal staan
  • aardgasvrije nieuwbouw met oplossingen passend bij locatie en schaal

Naast de technische oplossingen zijn onder andere ook de kosten, samenwerking en communicatie met de bewoners benoemd. Elke 5 jaar wordt deze Warmtevisie herijkt om nieuwe inzichten te verwerken.

Warmte-as-a-service

Energy Bridge biedt met warmte-as-a-service een oplossing aan bewoners, bedrijven en instellingen om vandaag al aan de slag te gaan om aardgas te besparen. Met als doel dat de aardgasreductie de eerste investering dekt zonder dat de energierekening hoger wordt. De investering wordt gedaan door de partij die deze het beste kan financieren. De eigenaar of huurder koopt geen aardgas meer in, maar ontvangt duurzame warmte van Energy Bridge. Met een 3 stappenplan wordt de warmtelevering naar 100% aardgasvrij gebracht. De eerste stap ligt vooral in het zo duurzaam mogelijk opwekken van de warmte, met bijstook van aardgas voor de koude dagen. En daar waar het kan, wordt in één keer de sprong gemaakt.

Waar past dit?

De oplossingen van Energy Bridge kunnen vandaag al uitgevoerd worden. Deze zijn gericht op één gebouw (individueel), een klein cluster van gebouwen (een klein collectief) en op gestapelde woningen met een collectieve voorziening. Voor de volgende locaties kan Energy Bridge de gebouweigenaren helpen met het invullen van deze aardgasvrij doelstelling. Dit zijn gebouwen op locaties:

  • waar vandaag of morgen een vervanging van een collectieve CV-ketel of koelmachine is gepland
  • waar een renovatie gaat plaats vinden om zowel te isoleren als duurzame opwekinstallaties te plaatsen
  • waar de komende 10 tot 15 jaar nog geen warmtenet is gerealiseerd
  • waar een all-electric buurt is gepland en waar elk gebouw op een natuurlijk moment naar aardgasvrij gaat
  • in buurten waar een all-electric ‘opt-out oplossing’ een eerdere mogelijkheid geeft om op een natuurlijk moment naar aardgasvrij te gaan

Isoleren

Het isoleren van de gebouwen is ook een essentieel onderdeel van de Transitievisie Warmte en is onderdeel van het 3 stappenplan van Energy Bridge. Met isolatie verlaag je de warmtevraag en daardoor je energierekening. En je verhoogt het wooncomfort. Als je vandaag kan isoleren, raden we dat absoluut aan. Het 3 stappenplan van Energy Bridge koppelt het isoleren en duurzame warmteopwek los van elkaar. Daardoor kan de gebouweigenaar in eigen tempo verduurzamen en de investeringen op natuurlijke momenten inplannen.

Koppeling met gemeentelijke plannen

Aangezien de Transitievisie Warmte geen juridische grondslag heeft, kan de gemeente haar voorgestelde oplossing niet afdwingen. Iedere gebouweigenaar heeft de vrijheid om haar eigen verduurzamingsstrategie te volgen. Daar waar in een gemeente een gedetailleerde Transitievisie Warmte aanwezig is, zal Energy Bridge de vraag van de gebouweigenaar ook toetsen aan de aangedragen oplossingsrichting vanuit haar gemeente. Dit biedt voor de gebouweigenaar inzicht wat er op haar af gaat komen. Er kan dan een passende oplossing en een weloverwogen keuze gemaakt worden om te verduurzamen.

Leren en ervaringen delen

Deze warmtetransitie is nieuw voor iedereen. En alleen mét elkaar uit is deze te voeren. Energy Bridge is al betrokken bij een aantal initiatieven in Amsterdam waarbij we ervaringen opdoen en delen, samen met onze opdrachtgevers en partners . Graag delen wij onze opgedane kennis met u om zo de versnelling naar aardgasvrij en CO2-neutraal samen waar te maken.

Wilt u meer weten? Heeft u ideeën? Of wilt u ook vandaag al aan de slag? Neem dan graag contact met ons op. Of volg ons op LinkedIn