Home > Actueel > 100% aardgasvrij in 3 stappen met circulair denken

Klik op de afbeelding voor een vergroting

100% aardgasvrij in 3 stappen met circulair denken

De ambitie om bestaand vastgoed in één keer aardgasvrij te maken, is in de meeste gevallen onbetaalbaar. Tijdens een natuurlijk vervangingsmoment is al binnen 6 maanden zo’n 80% aardgasreductie gehaald worden. Dankzij circulaire principes én bestaande technieken kan vandaag al binnen 6 maanden zo’n 80% aardgasreductie behaald worden. En is het gebouw voorbereid voor de laatste twee stappen naar 100% aardgasvrij.

1.000 gebouwen per dag, in plaats van 1.000 per jaar

Het vraagstuk ‘Aardgasvrij’ in de gebouwde omgeving is groot en complex. Intussen ligt er een Europese CO2-doelstelling voor 2030 van 55% reductie ten opzichte van 1990. En in 2050 is dit 95%. De gebouwde omgeving moet hier ook een aanzienlijke steen aan bijdragen. Immers, zo’n 80% van de gebouwen in 2050 zijn vandaag al gebouwd!

Met zo’n 8.000.000 gebouwen en huizen in Nederland, waarvan circa 95% aangesloten zit op het gasnetwerk, moeten er 1.000 woningen per dag verduurzaamd worden. Dat zijn er nu nog 1.000 per jaar.

Maximaal circulair via natuurlijke vervangingsmomenten

We zullen dus moeten versnellen! Een eenvoudige oplossing om de bestaande bouw sneller te verduurzamen is er niet. De keuze van Energy Bridge is om aan te sluiten bij de natuurlijke vervangingsmomenten van een gebouw. Daarbij gaan we uit van de basis van circulair bouwen te denken: het Steward Brand model.

Steward Brand 6S – model

Bij circulair bouwen draait het om slim inzetten van de onderdelen van een gebouw om deze later opnieuw te gebruiken. Elk gebouw bestaat uit onderdelen met een eigen levensduur. Het model van Stewart Brand uit 1994 werkt dit uit met zes gebouwschillen (of gebouwlagen) die elk een eigen levensduur hebben. Dit wordt toegepast om remontabel te bouwen voor nieuwbouw en grootschalige renovatie. Deze denkwijze biedt ook handvaten voor bestaand vastgoed.

Het huidige vastgoedmanagement en -onderhoud voor bestaande gebouwen wordt uitgevoerd volgens een MJOP (meerjaren onderhoudsplan). Deze wordt opgesteld op basis van de levensduur van onderdelen. Door elke vervanging een duurzame vervanging te maken, ontstaat er een Duurzaam MJOP. Het model van Steward Brand geeft de integrale beschouwing van een totaal gebouw met al haar schillen. Zo komt vanuit het Brand-model naar voren dat de technische levensduur van installaties (Services) korter is dan bijvoorbeeld de schil (Skin). Essentieel is dat het belangrijk is dat de gekozen verduurzamingstechniek per schil flexibel is en aan kan sluiten op toekomstige ontwikkelingen en vervangingen van de andere schillen. Met dit model in gedachte is effectief verduurzamen een integraal stappenplan en geen kortstondig project per vervanging.

Aardgasvrij in drie stappen

Gebaseerd op bovenstaand is met een logisch 3-stappenplan ontwikkeld om aardgasvrij te worden, wat intussen wordt uitgevoerd bij meerdere gebouwen. Onderstaande stappen zijn specifiek uitgelicht voor appartementencomplexen met blokverwarming voor woningbouwverenigingen en VvE’s . Ook voor andere gebouwtypes is het 3-stappenplan toepasbaar.

Stap 1: vervang cv-ketel voor hybride systeem: 80% aardgasreductie

Wanneer de ketel wordt vervangen door een duurzaam hybridesysteem, bestaande uit o.a. een warmtepomp, zonne-energie, buffers en een kleine CV-ketel, is het nu al mogelijk om zo’n 80% van het gasverbruik te reduceren. De kleine (of zelfs een overgebleven) CV-ketel blijft nog nodig bij koude buitentemperaturen van 0 graden Celsius en lager. De bestaande binneninstallaties en radiatoren kunnen blijven zitten. De bewoner is niet meer 100% afhankelijk van de steeds hoger wordende gasprijzen zodat de energierekening laag gehouden kan worden. TCO-berekeningen laten zien dat een hybride systeem zich binnen 5 tot 10 jaar al terugverdiend dan een 1-op-1 vervanging. Deze stap levert de hoogste CO2-reductie per geïnvesteerde euro op.

Stap 2: isoleren (indien nodig) en elektrisch koken

Wanneer er straks geen aardgas meer is om te verwarmen, zal de warmtevraag van veel gebouwen gereduceerd moeten worden. In het algemeen kan worden gesteld dat gebouwen die ná 2000 gebouwd zijn, voldoende isolatie hebben om verwarmd te worden door een all-electric oplossing. Gebouwen vóór 2000 kunnen lokaal en gericht geïsoleerd worden. Dankzij de kennis van het gebouw, het bestaande gebruik, het comfort en bestaande meettechnieken is het mogelijk de zwakke isolatie-plekken van een gebouw in kaart te brengen. Hiermee worden de isolatiekosten aanzienlijk gereduceerd. Tevens dienen de gasfornuizen vervangen te worden door elektrische fornuizen.

Stap 3: gebruik innovaties om naar 0% te gaan

Bij de vervanging van de warmtepomp uit Stap 1 kan de overgebleven CV-ketel ook vervangen worden door een andere techniek dat op dat moment beschikbaar is. Bijvoorbeeld het aansluiten op nieuw te realiseren warmtenet, een nieuw type hoge temperatuur warmtepomp of zelfs waterstof. Of misschien een innovatie die nu nog niet bekend is. De keuze zal gebaseerd zijn op financiële en technische argumenten. Met de stappen 1 en 2 bent u in ieder geval voorbereid voor deze stap 3 en klaar voor een toekomst zonder aardgas!

Note: tijdens een grootschalige renovatie kunnen sommige gebouwen met Stap 1 en Stap 2 naar 100% aardgasvrij gaan.

Circulaire installaties

Waar circulariteit nog vooral gericht is op bouwmaterialen, worden in de installatietechniek ook steeds meer circulaire principes ontwikkeld en uitgevoerd. Energy Bridge werkt met leveranciers en opdrachtgevers aan het ontwikkelen van goede business modellen om (onderdelen van) installaties zo lang mogelijk in te zetten. Daarmee wordt er zoveel mogelijk aardgas en CO2 bespaard gedurende hun levenscyclus . Het Warmte as a Service concept is daarbij een van onze innovaties die ook financieel voordeel biedt voor zowel eigenaren als gebruikers.

Meer infomatie?

Wilt u meer informatie over onze oplossingen en hoe wij uw gebouw kunnen verduurzamen? Neem dan graag contact met ons op.

Op de hoogte blijven van ons nieuws en innovaties?

Meld u aan voor onze updates

Op de hoogte blijven?