Veelgestelde vragen

Verduurzamen van uw warmte-installatie is nuttig en levert u veel op. Dat u over verduurzaming vragen heeft, begrijpen we heel goed. Daarom hebben we hieronder de meest gestelde vragen voor u op een rijtje gezet. Staat uw vraag en antwoord hier niet tussen: neem gerust contact met ons op!

Vragen over Energy Bridge

Wat doet Energy Bridge?

Energy Bridge is dé specialist in Nederland om collectieve installaties in bestaande gebouwen te verduurzamen. Wij ondersteunen het besluitvormingsproces en zorgen dat het zo snel mogelijk gerealiseerd wordt. Wij pakken het proces van A tot Z op en werken letterlijk ‘van boardroom tot boilerroom’.

Wat voor type organisatie is Energy Bridge?

Energy Bridge is een verduurzamingsbedrijf. Omdat verduurzaming een integraal proces is, zijn wij zowel adviseur als installateur. Wij acteren met al onze vakmensen als één team. Vanaf adviseur tot service monteur, vanaf projectleider tot administrateur, we hebben allemaal hetzelfde doel: zoveel mogelijk aardgas en CO2 besparen tegen zo laag mogelijke kosten. En omdat advies en realisatie bij elkaar komen, ontwikkelen we continu nieuwe oplossingen die ook echt werken.

Wat zijn de activiteiten van Energy Bridge?

De activiteiten van Energy Bridge bestaan uit:

  1. Het bieden van een gratis quickscan om voor meerdere oplossingen heel snel financieel en energetisch inzicht te bieden.
  2. Het opstellen van een advies of ontwerp zodat tot besluitvorming voor verduurzaming kan worden overgegaan.
  3. Het kunnen realiseren van de verduurzaming met minimale overlast tijdens de uitvoering en complete ontzorging tijdens het gehele proces.
  4. Het zorgdragen dat na oplevering de duurzame installatie goed blijft draaien zodat de verwachte aardgasbesparing en CO2-reductie wordt gehaald.
Wat zijn de voordelen van het inschakelen van Energy Bridge?

Energy Bridge regisseert van A tot Z het proces om op een eenvoudige manier van het aardgas af te komen. De gebouweigenaar heeft één aanspreekpunt. Daarmee valt er niets tussen wal-en-schip. Het stappenplan is helder en de kosten worden per stap inzichtelijk gemaakt. Daarmee weet u op elk moment waar u aan toe bent.

Hoe lang duurt een verduurzaming van een collectieve installatie?  

Bij een optimaal proces is het mogelijk om alle stappen vanaf de eerste quickscan tot een gerealiseerd systeem in 6 maanden te doorlopen.

Kan Energy Bridge iets voor mijn wooncomplex betekenen?

Voor woongebouwen van VvE's of woningcorporaties met een blokverwarming voor ruimteverwarming of voor ruimteverwarming met warm water, biedt Energy Bridge meerdere interessante oplossingen mét financieel voordeel.

Voor appartementen met individuele CV-ketels is Energy Bridge een collectieve, betaalbare oplossing aan het ontwikkelen. Daarover zullen wij later gaan communiceren.

Kan Energy Bridge iets voor mijn kantoor betekenen?

Voor kantoren biedt Energy Bridge meerdere oplossingen. De meest eenvoudige stap is wanneer de koelmachine vervangen moet worden. Op dat moment kan een warmtepomp zowel de koeling in de zomer als extra verwarming in de winter verzorgen.

Op welk moment is het inschakelen van Energy Bridge interessant?

Het beste moment om te verduurzamen is wanneer er een natuurlijk vervangingsmoment aankomt. Dit is te zien vanuit uw MJOP en de onderhoudsrapportages. Aangezien de verduurzaming vaak een unieke en eenmalige gebeurtenis is, is het raadzaam om minimaal 1 jaar voor dit vervangingsmoment contact met ons op te nemen. Daarmee heeft u tijd om het besluitvormingsproces goed te doorlopen. Denk bijvoorbeeld aan het creëren van draagvlak binnen een VvE.

Vragen over de techniek

Hoe gaat een bestaand gebouw naar 100% aardgasvrij?

Energy Bridge volgt in de basis de natuurlijke vervangingsmomenten om een bestaand gebouw met een collectieve installatie 100% aardgasvrij te maken. Met de huidige kennis en bestaande technieken is dit op hoofdlijnen in een periode van ongeveer 15 jaar in 3 stappen te realiseren (voor meer info: klik hier)

  1. De eerste stap is het verduurzamen van de collectieve installatie, wat gemiddeld zo’n 80% aardgasreductie oplevert.
  2. De tweede stap is het reduceren van de warmtevraag door extra te isoleren en, voor woongebouwen, het overstappen van koken op aardgas naar elektrisch koken. Dit leidt tot circa 90% reductie.
  3. In stap drie wordt de laatste 10% gereduceerd door nieuwe technieken of innovaties toe te passen die nu nog niet volwassen of betaalbaar zijn. Denk hierbij aan waterstof, biogas uit gft-afval, een duurzaam warmtenet of een nieuw type warmtepomp.

Wanneer stap 1 en 2 tegelijk worden opgepakt, bijvoorbeeld tijdens een renovatie, bekijkt Energy Bridge samen met de bouwkundig aannemer het gebouw integraal en biedt gelijk een 100% aardgasvrije oplossing aan.

Waarom begint Energy Bridge niet eerst met isoleren?

In de meeste gebouwen is het isolatieniveau onvoldoende om met de duurzame opwektechnieken van vandaag naar 100% aardgasvrij te gaan. Extra isoleren en duurzaam opwekken van warmte kunnen daarom niet los van elkaar gezien worden. Het isoleren van de buitenschil is voor veel gebouweigenaren complex en een grote investering. En vaak is de buitengevel nog in prima conditie.

Het verduurzamen van de collectieve installatie is relatief eenvoudig, sneller uit te voeren en vergt een aanzienlijk kleinere investering. Daarmee is al snel een financieel voordeel met een forse aardgasbesparing te halen.

Moet ik wachten op een vervangingsmoment?

Als uw ketels net vervangen zijn, dan is het mogelijk om hiervan een duurzame installatie te maken, bijvoorbeeld met het inkoppelen van een warmtepomp. Het voordeel is dat uw ketels minder draaiuren zullen maken, waardoor deze een langere levensduur zullen hebben.

Is het mogelijk in één keer 100% aardgasvrij te worden?

Die mogelijkheden zijn er zeker. Gebouwen met een bouwjaar rond het jaar 2000 of later, of gebouwen die voldoende zijn nageïsoleerd, kunnen vanwege hun goede isolatie al in stap 1 in één keer naar 100% aardgasvrij.

Moet ik wachten op een warmtenet?

Veel wijken zijn door gemeentes in de Transitievisies Warmte aangewezen om via een warmtenet aardgasvrij te worden. Het moment waarop uw gebouw of woning daadwerkelijk warmte krijgt vanuit zo’n warmtenet, loopt uiteen van dit jaar tot zelfs 2050. Op hoofdlijnen raden wij u aan om te wachten met verduurzamen als u binnen twee jaar zicht heeft op het tekenen van een aansluitovereenkomst met een warmtebedrijf. Daarmee heeft u zekerheid dat er nog voor, bijvoorbeeld, 2030 duurzame warmte wordt geleverd. Dan bent u geheel aardgasvrij.

Indien er binnen twee jaar geen zekerheid kan worden geboden, raden wij u aan het initiatief in eigen hand te nemen en niet af te wachten. Zeker wanneer uw bestaande installatie op korte termijn aan vervanging toe is.

Welke technieken gebruikt Energy Bridge?

Wanneer er een collectieve installatie vervangen moet worden, is de huidige installatie het uitgangspunt. Hoe valt met zo weinig mogelijk aanpassingen zoveel mogelijk aardgas en CO2 te besparen? In combinatie met, bijvoorbeeld, het dakoppervlak en de locatie van het ketelhuis wordt de best passende, technische oplossing gekozen.

Vaak komt dit neer op een combinatie van warmtepompen, zonnepanelen met eventuele warmteopwekking uit zonthermie, warm water buffering en slimme regeltechniek.

Waarom zijn de meeste verduurzamingen hybride en niet all-electric?

Tot op heden ziet Energy Bridge dat gebouweigenaren het meest kiezen voor een hybride systeem (warmtepomp + CV-ketel) met PV-panelen.

Dat heeft te maken met het huidige investeringsniveau, de snelheid om te kunnen realiseren en de energetische prestaties van een hybride systeem. In het algemeen wordt daarmee zo’n 80% aardgasreductie gehaald.

Merkt een bewoner/gebruiker iets van de verduurzaming? 

Onze oplossing is erop gericht dat de bewoner/gebruiker zo weinig mogelijk merkt van de verduurzaming. Het bestaande afgiftesysteem is voor ons het uitgangspunt om de collectieve installatie te verduurzamen, zodat we geen wijzigingen in de woning of in het gebouw hoeven door te voeren.

Kan ik mijn thermostaat in de woning nog gebruiken?

Jazeker, deze blijft belangrijk. In de fossiele situatie ontving uw woning altijd heel hoge temperaturen en stuurde u deze aan via de thermostaat met een dag- en nachtstand. 

In de duurzame situatie houdt de installatie rekening met de buitentemperatuur bij het selecteren van de aanvoertemperatuur. Dat betekent dat u uw thermostaat continu op dezelfde temperatuur kunt laten staan, het systeem zelf zorgt voor de juiste temperaturen om uw appartement warm te houden. Zo wordt het meeste aardgas bespaard. Uiteraard kunt u uw thermostaat wel lager instellen wanneer u langdurig afwezig bent.

Zorgt Energy Bridge ook voor het isoleren?

Bij het plaatsen van de duurzame installatie, isoleren we zoveel mogelijk leidingen om het warmteverlies te verminderen. Aangezien we het dak vaak ook gebruiken om zonne-energie op te vangen, is het belangrijk dat de staat van de dakbedekking voor de komende 20 jaar voldoende is. 

Voor het isoleren van de buitenschil van het gebouw, zoals de vloer, het dak, de ramen en de gevels, kan Energy Bridge haar bouwkundige partners aandragen.

Moet mijn hoofdaansluiting voor elektriciteit worden verzwaard voor de verduurzaming?

In de veel gevallen moet de hoofdaansluiting door de netbeheerder worden verzwaard om een warmtepomp te kunnen plaatsen en daarmee een grote aardgasbesparing te kunnen realiseren. Wanneer uw gebouw in een congestiegebied ligt is dit soms niet op korte termijn te realiseren.

Energy Bridge kan dan in de meeste gevallen een andere optie voor u uitwerken, waarbij met een slimme regeling of met opslag toch voldoende vermogen beschikbaar komt.

Vragen over de financiën

Hoe snel is de investering terugverdiend?

Dit wisselt per gebouw, want het hangt af van de grootte van de investering, van de mogelijkheid om zoveel mogelijk aardgas te besparen en uiteraard van de te verwachten gas- en elektraprijzen.

Voor onze oplossingen zien we meestal terugverdientijden tussen de 5 en 10 jaar.

Wie betaalt de verduurzaming?

De woningcorporatie, VvE of gebouweigenaar investeert in de verduurzaming. Veelal is de reservering vanuit het MeerjarenOnderhoudsPlan (MJOP) alleen voldoende voor een traditionele 1-op-1 vervanging. Voor extra duurzaamheidsmaatregelen kan de VvE of gebouweigenaar een langjarige lening aanvragen bij, bijvoorbeeld, het  Nationaal Warmtefonds. 

Energy Bridge zoekt altijd de meest passende oplossing om minimaal de rente en aflossing van de lening te kunnen dekken en extra financieel voordeel te bieden.

Kunnen externe exploitanten ook een rol spelen in de financiering? 

Jazeker. Een externe exploitant neemt dan de gehele collectieve installatie over en verduurzaamt deze met eigen middelen. Hij koopt zelf elektriciteit (en soms ook aardgas) in en levert als warmteleverancier voor minimaal 15 jaar duurzame warmte aan de woningcorporatie, de VvE of de kantooreigenaar. De investering zal worden terugverdiend met de aardgasreductie. Afhankelijk van de terugverdientijd wordt er ook een financieel voordeel geboden aan de bewoners of gebruikers. 

Daarnaast neemt de exploitant alle andere jaarlijkse kosten van de gebouweigenaar over, zoals het onderhoud, het beheer, de monitoring en de vervangingen. De exploitant garandeert de warmtelevering. De woningcorporatie, de VvE of kantooreigenaar is hiermee volledig ontzorgt en heeft nog meer zekerheid op de jaarlijkse kosten.

Wat is het voordeel voor een VvE als de verduurzaming extern gefinancierd wordt? 

Wanneer er een lening wordt aangevraagd, wordt de rente en aflossing van de lening verspreid in jaarlijks dezelfde bedragen over een periode van, bijvoorbeeld, 15 jaar. 

Het voordeel is dat bewoners van nu evenveel jaarlijks bijdragen als de bewoners over 10 jaar. De lasten worden dus gelijk verdeeld, ook als er -bijvoorbeeld- gedurende deze periode nieuwe eigenaren intreden binnen een VvE.

Wat is ‘Warmte as a Service’?

In een Warmte as a Service contract wordt de gas- en elektrarekening overgenomen en wordt er duurzame warmte geleverd voor een vast tarief. Een Warmte as a Service-contract is bij Energy Bridge een prestatiecontract met de gebouweigenaar, VvE, woningcorporatie of exploitant. Daarin worden de technische prestaties van de verduurzaamde installatie vastgelegd. Er wordt garantie gegeven op de aardgasreductie en dat de gebruikers altijd voldoende warmte hebben. 

Wanneer de investering gedaan wordt vanuit eigen middelen of via een lening, sluit Energy Bridge dit af met de gebouweigenaar of VvE. Wanneer de investering gedaan wordt door een exploitant, verzorgt Energy Bridge via een Warmte as a Service contract de technische prestaties voor deze exploitant.

Op de hoogte blijven van ons nieuws en innovaties?

Meld u aan voor onze updates

Op de hoogte blijven?