Woonzorg Nederland verduurzaamt woonzorgcomplex Aerenheem met 100 woningen

Het wooncomplex Aerenheem in Arnhem is gebouwd in 1988 en bestaat uit 100 woningen met algemene voorzieningen. Het complex wordt verwarmd met een blokverwarming die in 2021 aan vervanging toe is. Woningcorporatie Woonzorg Nederland, samen met Tsavo, heeft Energy Bridge de opdracht gegeven om de blokverwarming te verduurzamen. Tsavo werkt als gedelegeerd opdrachtgever voor Woonzorg Nederland voor het programmatisch verduurzamen van hun vastgoed.

In 3 stappen naar aardgasvrij

Uit een haalbaarheidsstudie van Energy Bridge kwam naar voren dat het gebouw in drie stappen aardgasvrij kan worden, gebruikmakend van de natuurlijke momenten van het gebouw. Daan Erkens van Tsavo vertelt over de logica van het drie stappenplan: “Stap 1 is de verduurzaming van de blokverwarming tijdens het vervangingsmoment in 2021. Stap 2 is de reductie van de warmtevraag via extra isolatie en verbeterde ventilatie. En stap 3 is op een later moment aansluiten op een warmtenet of het toepassen van nieuwe technieken of alternatieve warmtebronnen.” Woonzorg Nederland heeft gekozen om zowel Stap 1 (verduurzaming blokverwarming) als Stap 2 (renovatie isolatieschil, ventilatie) tegelijk uit te voeren.

Technische oplossingen

Voor Stap 1 hebben Tsavo en Energy Bridge drie technische oplossingen geanalyseerd om de blokverwarming te verduurzamen.

  • Oplossing 1: hoog temperatuur lucht-water warmtepomp
  • Oplossing 2: warmtepomp met gesloten bodemwisselaars
  • Oplossing 3: warmtepomp met PVT-panelen

Klaasjan van der Maas van Energy Bridge: “Na analyse bleek dat het huidig opgesteld vermogen veel te groot was voor de huidige warmtevraag, zelfs zonder extra isolatie. Daarmee is het mogelijk een aanzienlijk kleinere installatie te realiseren. Daarnaast biedt de locatie van het ketelhuis op het dak in combinatie met het platte dak rondom veel mogelijkheden.” De analyse van Energ Bridge omvat zowel de technische, financiële en energetische analyse, waarbij rekening is gehouden met de renovatie van de schil.

Realisatie

Mede op basis van de CO2-reductie per geïnvesteerde euro is gekozen voor de hoog temperatuur lucht-water warmtepomp. De verduurzaming van de blokverwarming wordt door Energy Bridge uitgevoerd. Daarbij wordt samengewerkt met Woonzorg Nederland, Tsavo en Wolters Vastgoedonderhoud.

Wilt u ook verder geholpen worden om uw complex te verduurzamen, waarbij de laatste stand van de techniek wordt toegepast? Neem dan graag contact met ons op.