Geen aardgas meer maar duurzame warmte voor dezelfde prijs: dat is Warmte as a Service

Als gebouweigenaar, beheerder of VvE bent u verantwoordelijk voor de collectieve warmtevoorziening in uw gebouw. Dit geldt voor woongebouwen, zorgcomplexen, gemeentelijk vastgoed en commercieel vastgoed, zoals kantoren. De collectieve warmtevoorziening zorgt ervoor dat uw bewoners en gebruikers van ruimteverwarming en wellicht ook warm tapwater wordt voorzien. Met de klimaatdoelen én de steeds hoger wordende aardgasprijzen begint het te lonen om over te stappen naar een duurzaam systeem. Zeker wanneer de collectieve CV-ketel op korte termijn vervangen moet worden. Energy Bridge neemt deze verduurzaming uit handen.

Warmte as a Service : gemak, zekerheid en toekomstbestendig

Energy Bridge zorgt voor uw verduurzaming én energiebesparing door een Warmte as a Service-contract aan te bieden. Gezamenlijk bepalen wij de duurzaamheidsmaatregelen. Daarna verzorgen we de uitvoering en nemen het beheer en onderhoud volledig uit handen. De investering wordt gedaan door de partij die deze het beste kan financieren. Het financiële voordeel van de duurzame installatie gaat naar degene die heeft geïnvesteerd. Op deze manier wordt ook de rente en aflossing van de investering terugbetaald. Wij nemen uw huidige energiecontract over, produceren duurzame warmte en garanderen voor dezelfde prijs als voorheen de warmtelevering voor 15 jaar. U betaalt daarnaast voor uw gebruik van warmte. Zo bespaart u wanneer u minder gebruikt of zelfs gaat isoleren.

Met Warmte as a Service bent u daarom langjarig verzekerd van duurzame warmte voor een afgesproken bedrag. Warmte as a Service in drie woorden samengevat: gemak, zekerheid en toekomstbestendig.

Woongebouwen

Complexen met een blokverwarming van woningcorporaties, VvE's en zorginstellingen hebben veelal dezelfde techniek en hebben gelijkwaardige oplossingen. Per segment is echter de wetgeving, besluitvorming en financieringsvormen verschillend. Energy Bridge heeft daarom haar Warmte as a Service-contracten per segment op maat gemaakt:

  • Woningcorporaties kunnen met Corporatiewarmte de collectieve warmterekening van hun gestapelde complexen fors reduceren zodat de huurders direct financieel voordeel kunnen krijgen.
  • Voor Vereniging van Eigenaars (VvE's) biedt VvEwarmte een specifieke aanpak dat aansluit op hun financieringsmogelijkheden.
  • Voor zorginstellingen biedt Zorgwarmte zowel leveringszekerheid als kostenbesparing zodat er meer ruimte is voor hun kerntaken.

Kantoren

Ook voor kantoren is het mogelijk kostenloos te verduurzamen. Het moment van vervanging is het natuurlijke moment om zo'n verduurzaming door te voeren. En met een Warmte as a Service-contract wordt de split-incentive discussie opgelost en omgezet naar een shared-incentive. De gebouweigenaar krijgt daarmee rendement op zijn investering terwijl de huurders beter comfort krijgen. Kijk hier voor meer informatie.

Wilt u meer weten over onze Warmte as a Service aanpak en voor referenties? Neem dan contact met ons op.