Ons verhaal

Lees wat ons drijft en hoe wij projecten
aanpakken

Wij zijn Energy Bridge: voor geruisloze overgang naar collectieve duurzame warmte
Energy Bridge is dé full-service warmtepartner voor het verduurzamen van collectieve installaties in bestaande gebouwen. We verduurzamen wooncomplexen, zorggebouwen en commercieel vastgoed door collectieve warmte- en koude-installaties te vervangen door duurzame systemen. Energy Bridge verzorgt op logische vervangingsmomenten de complete warmtetransitie in het gebouw en neemt hierin alle partners mee: van boardroom tot boilerroom. Dat doen we met een team van ervaren specialisten. En zo geruisloos mogelijk. Het enige dat gebouwgebruikers merken, is een lagere energierekening.

Onze belofte? Gegarandeerd langjarige duurzame warmte tegen een vaste lage warmteprijs. Warmte as a Service dus.

Waarom we dat doen?
Het energieverbruik in de gebouwde omgeving bedraagt in Nederland ca. 37% van het totale nationale energieverbruik en veroorzaakt zo’n 30% van de CO2 uitstoot. Om de klimaatdoelstellingen te halen, is het noodzakelijk het aardgasverbruik van gebouwen snel terug te dringen. Met de hoge gasprijzen is het tevens zeer aantrekkelijk voor ieders portemonnee. Om aardgas te besparen, is het opwekken van duurzame warmte een essentiële stap. Daar zijn veel aantrekkelijke en bewezen technieken voor. Technieken die vandaag de dag nog onvoldoende worden ingezet. Omdat de kennis ontbreekt, omdat de businesscase nog onbekend is, of omdat de noodzaak nog niet genoeg wordt gevoeld. Wij willen helpen de besluitvorming en uitvoering hiervan te versnellen om de klimaatdoelstellingen te halen.

Onze uitdaging
Energy Bridge helpt bestaande gebouwen in de overgang naar collectieve duurzame warmte. Dat is een flinke uitdaging, want er zijn in Nederland zo’n 40.000 gebouwen van woningcorporaties, VvE’s, zorginstellingen en maatschappelijk vastgoed met een collectieve, gasgestookte warmte-installatie. En daarnaast vele duizenden kantoren met een collectieve warmte- en koude installatie.

Onze aanpak
Omdat de verduurzamingsopgave voor bestaande gebouwen zo groot en complex is, werken we volgens een gestandaardiseerde aanpak in vijf stappen. Ons team van ervaren en bevlogen adviseurs, engineers, monteurs en ketenpartners kiest voor de meest efficiënte en bovendien bewezen oplossing. Op logische vervangingsmomenten van de collectieve ketels of koelmachines verzorgen we de geruisloze overgang naar duurzame warmte.

Welke installatietechnieken we inzetten, verschilt per gebouw, maar de eindoplossing is altijd duurzame Warmte as a Service. Dat betekent dat Energy Bridge haar opdrachtgevers langjarig de meeste CO2-reductie voor de beste prijs garandeert. Dat betekent ook dat het systeem blijft werken. En dat gebouwgebruikers profiteren van een lagere energierekening. In onze aanpak nemen we iedere partner mee in het verduurzamingsproces. We werken letterlijk ‘van boardroom tot boilerroom’.

Op de hoogte blijven van ons nieuws en innovaties?

Meld u aan voor onze updates

Op de hoogte blijven?