Onze impact

Onze duurzame missie

De kernactiviteit van Energy Bridge, het fossielvrij maken van collectieve verwarmingsinstallaties, draagt bij aan een duurzame toekomst met minder CO2-uitstoot. Om dit waar te kunnen maken laten wij, als onderneming, echter zelf ook een CO2 footprint achter. Deze willen wij uiteraard zo laag mogelijk houden.

We willen alle impact die wij als onderneming maken graag transparant aan onze relaties en andere geïnteresseerden laten zien. Dat doen wij aan de hand van drie hoofdthema’s. Nu dit inzichtelijk is gemaakt, willen wij het komende jaar gebruiken om met het team concrete doelstellingen op deze thema’s te gaan bepalen.

1. Onze bijdrage aan de SDG’s

De impact van Energy Bridge laat zich kwalitatief vertalen aan de hand van de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties. Voor een aantal SDG’s maken wij direct impact. Deze vindt u hieronder.

Elk gebouw waar Energy Bridge de collectieve verwarmingsinstallaties heeft verduurzaamd, draagt bij aan het reduceren van het gebruik van van fossiele brandstoffen. Een teller laat zien wat onze gerealiseerde impact tot op vandaag is.

3. Onze eigen carbon footprint

De duurzame missie van Energy Bridge maakt het essentieel om ook naar onze eigen CO2-uitstoot te kijken. Dat doen wij aan de hand van het internationale Greenhouse Gas (GHG) Protocol. Voor 2023 is deze uitgewerkt.

1. Onze bijdrage aan de Sustainable Development Goals

Onze bijdrage aan duurzame doelen maken wij inzichtelijk aan de hand van de Sustainable Development Goals die door de Verenigde naties zijn ontwikkeld. Aan vijf van de in totaal 17 opgestelde doelen helpen wij actief mee. De overige doelen zijn indirect van toepassing of buiten bereik van onze mogelijkheden.

Uit onderzoek van TNO blijkt dat in 2022 ruim 600.000 huishoudens moeite hebben om hun energierekening te betalen. Met het verduurzamen van de gasgestookte warmte verlagen we de energierekening van bewoners en gebruikers van een gebouw tot wel 30%. Op deze manier draagt onze missie bij aan het verlagen van energiearmoede.

Het verduurzamen van bestaande gasgestookte verwarmingssystemen, de core business van Energy Bridge, draagt bij aan de inzet van duurzame energie. Dit kan alleen als de energierekening hiermee lager wordt. Daarmee komt er geld beschikbaar voor andere doelen.

Elk gebouw dient in 2050 zonder fossiele brandstoffen verwarmd te worden. 80% van de gebouwen in 2050 zijn vandaag al gebouwd. Onze duurzame warmteoplossingen zijn een belangrijk onderdeel voor het toekomstbestendig maken van deze gebouwen. Wij zijn actief tijdens een vervangingsmoment, tijdens een renovatie of tijdens een transformatie. Daarnaast werken wij mee aan het uitbreiden van het aantal woningen in Nederland via bijvoorbeeld het optoppen van wooncomplexen.

De beste installatie is die, die er niet is.‘ Wij streven ernaar om tijdens het verduurzaming zo weinig mogelijk installatietechniek en materialen toe te voegen of aan te passen. We maken zoveel mogelijk gebruik van wat er al zit. Bij demontagewerkzaamheden scheiden wij de verschillende onderdelen voor hergebruik of om verantwoord af te voeren. Door in 3D BIM te ontwerpen en zoveel mogelijk te prefabriceren reduceren we het materiaalgebruik, onze transportbewegingen en overlast op locatie. We werken actief aan om in 2024 per project de aan- en afvoer van materiaalstromen inzichtelijk te hebben.

De missie van Energy Bridge is om het gebruik van fossiele brandstoffen te reduceren en verdere CO2-reductie te realiseren. Elk actie van Energy Bridge draagt bij aan deze missie. Zo laat een teller op onze homepage zien hoeveel aardgas wij met onze gerealiseerde projecten hebben bespaard.

2. Onze gerealiseerde impact

Elk project waarin Energy Bridge de collectieve verwarmingsinstallaties van gebouwen door duurzame oplossingen vervangt, draagt bij aan onze missie om het gebruik van fossiele brandstoffen te reduceren en flinke CO2-reductie te realiseren. De teller op onze homepage (en ook hieronder) laat zien hoeveel aardgas wij inmiddels met onze gerealiseerde projecten hebben bespaard:

Aardgas bespaard door Energy Bridge:

3. Onze eigen carbon footprint

De duurzame missie die wij bij Energy Bridge hebben maakt het essentieel om ook naar onze eigen CO2-uitstoot te kijken. We hanteren hiervoor het internationale Greenhouse Gas (GHG) Protocol. Dit protocol is de standaard om emissies van broeikasgassen van bedrijven te rapporteren. Daarbij wordt uitgegaan van drie scopes: Scope 1 betreft de emissies door bronnen in eigendom van het bedrijf. Scope 2 is de indirecte uitstoot als gevolg van het energieverbruik. Scope 3 betreft alle indirecte emissies die een bedrijf veroorzaakt.

Scope 1 en 2 in kaart gebracht

Energy Bridge heeft de emissies die in Scope 1 en Scope 2 vallen in kaart gebracht.

Onderstaand is de opbouw van Scope 1 getoond. De emissies die in kaart zijn gebracht zijn de emissies van het jaar 2023. Buiten het wagenpark om heeft Energy Bridge geen andere eigendommen die fossiele brandstoffen nodig hebben en emissies uitstoten.

Scope 2 omvat de gekochte energie voor eigen gebruik. Omdat het kantoor en de werkplaats van Energy Bridge verwarmd en gekoeld worden door een all-electric warmtepomp wordt alleen elektriciteit ingekocht. Sinds april 2023 zijn we gehuisvest in Veenendaal (de data voor het pand is derhalve niet representatief voor een heel jaar). Voor onze elektrische auto’s kopen wij daarnaast ook energie in. Onderstaand schema toont de emissies die onder Scope 2 vallen:

Paris Proof Commitment

Energy Bridge heeft zich gecommitteerd aan het Paris Proof Commitment van de Dutch Green Building Council om in 2040 het energiegebruik in de gebouwde omgeving met twee derde te verlagen en de daarbij horende CO2-emissies terug te brengen. Ons eigen gebouw dient daarom ook Paris Proof te zijn met maximaal 70 kWh/m2 gebruik. Vanwege onze verhuizing per april 2023, hebben we nog geen metingen voor een heel jaar om dit te kunnen berekenen.

Heeft u vragen over onze impact? Of wilt ook bijdragen aan onze missie?

Neem gerust contact met ons op. Stuur ons een e-mail of bel ons op 085 400 5050

"*" geeft vereiste velden aan

Ik wil graag dat Energy Bridge contact met mij opneemt.

Nieuwsbrief
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Neem contact met mij op