Ons Team


Energy Bridge is opgericht vanuit de visie dat persoonlijk contact, expertise en commitment van Boardroom tot Boilerroom tot de beste oplossing leidt om CO2-reductie ook daadwerkelijk te realiseren. We werken vanuit een integrale aanpak en combineren onafhankelijk advies met best in class techniek, strakke uitvoering en excellente exploitatie. Onze teamleden vullen elkaar op dat vlak perfect aan:

Over Jan-Maarten Jan-Maarten Elias
Jan-Maarten Elias is als aanjager en verbinder al jaren bezig om de gebouwde omgeving te verduurzamen. Hij voelt zich verantwoordelijk om vandaag de goede keuzes te maken voor morgen. De kern zit voor hem in langjarige samenwerkingen en standaardisatie om zo sneller, efficiënter én goedkoper CO2-uitstoot te reduceren. Hij krijgt energie door met zijn team en met organisaties via grote of kleine stappen de warmtetransitie in Nederland te versnellen.

Door zijn expertise op bestuurlijk, financieel en technisch vlak opgedaan bij onder andere Akzo Nobel, VBI en Unica voelt hij zich thuis in zowel de Boardroom als de Boilerroom. “Door zelf het initiatief te nemen en integraal betrokken te zijn bij het ontwerp-, uitvoerings- en exploitatieproces, neem je de verantwoordelijkheid om maximaal bij te dragen.” Zijn crédo is daarom: The only commitment is in the execution.

Jan-Maarten gelooft in het delen van kennis omdat je daarmee leert samenwerken en met elkaar steeds betere proposities kan opstellen. Hij geeft ook regelmatig workshops voor vastgoedeigenaren en gebruikers rondom verduurzamingsvraagstukken en hoe aardgasvrije gebouwen te realiseren zijn. Hij participeert actief in programma’s die de warmtetransitie versnellen, heeft zitting in het bestuur van NeVaP (innovatieplatform voor vastgoedprofessionals) en staat al jaren in de ABN Amro Duurzame 50, een koploperslijst die de verduurzaming van de gebouwde omgeving écht waarmaken.

Kijk voor zijn volledige profiel op: LinkedIn profiel Jan-Maarten


Over DennyDenny van Uhm
Denny van Uhm heeft jarenlange en unieke expertise op het gebied van ontwerpen, realiseren en exploiteren van duurzame installaties zoals warmtepompen en WKO's. Hij weet als geen ander de verduurzaming van nieuwe en bestaande gebouwen in de praktijk waar te maken. Als rode draad van zijn loopbaan is bij Denny ‘data’ geweest: zonder data, geen goede besluitvorming oftewel ‘No Data, No Talk’.

Al vroeg heeft hij leren programmeren en heeft bij Duurzaam Opgewekt en Unica zich als expert verder ontwikkeld. Niet voor niets staat Denny bekend als 'de beste WKO Dokter van Nederland'. Hij staat regelmatig asset- en property managers, adviseurs en installateurs bij om de duurzame warmtevoorzieningen in gebouwen efficiënt te ontwerpen, te realiseren en te beheren. Denny weet als geen ander de verschillende duurzame technieken te combineren zodat het totale systeem maximale performance levert in de exploitatiefase.

Zijn focus is om de duurzame techniek voor de klant te laten werken en CO2 te besparen, en niet andersom. Met zijn kennis en gedrevenheid is Denny in staat om complexiteit eenvoudig te maken. Daar waar hij is geweest, blijft hij altijd welkom en is een vraagbaak voor veel andere (technische) organisaties.

Kijk voor zijn volledige profiel op:  LinkedIn Profiel Denny van Uhm


Over KlaasjanKlaasjan van der Maas

Voor Klaasjan van der Maas moet zijn werk een bijdrage leveren aan het maatschappelijke belang op de langere termijn. Verantwoordelijkheid nemen in en voor de wereld waar we met elkaar in leven is één van zijn drijfveren.

Hij heeft een technische-wetenschappelijke opleiding in klimaattechniek/bouwfysica en heeft hij deze kennis aangevuld met ervaring in project-, contract en tendermanagement in complexe klantomgevingen. Bij toonaangevende technisch dienstverleners als Strukton en Unica heeft hij gedurende 12 jaar bijgedragen aan de ontwikkeling en exploitaite van duurzame en bedrijfskritische gebouwen, zoals winkelcentra, laboratoria en datacenters.

Tot slot gaat het Klaasjan er ook om hoe je werkt: “Voor mij is een open relatie met iedereen met wie ik samenwerk het belangrijkste, of dit nu een klant, collega of co-maker is. Daarom spreekt het motto ‘alleen ga je sneller, maar samen kom je verder’ mij erg aan. Daarbij zal ik nooit het gezamenlijk doel uit het oog verliezen en ben ik in staat om naar teamleden te luisteren en hen te motiveren.”

Kijk voor zijn volledige profiel op:  LinkedIn Profiel Denny van Uhm


Wilt u graag een persoonlijke kennismaking? Neem dan gerust contact met ons op! Wij beantwoorden graag uw vragen.