Ons Team


Energy Bridge is opgericht vanuit de visie dat persoonlijk contact, expertise en commitment van Boardroom tot Boilerroom tot de beste oplossing leidt om CO2-reductie ook daadwerkelijk te realiseren. We werken vanuit een integrale aanpak en combineren onafhankelijk advies met best in class techniek, strakke uitvoering en excellente exploitatie. Onze teamleden vullen elkaar op dat vlak perfect aan:
Jan-Maarten Elias

Over Jan-Maarten
Jan-Maarten Elias is als aanjager en verbinder al jaren bezig om de gebouwde omgeving te verduurzamen. Hij voelt zich verantwoordelijk om vandaag de goede keuzes te maken voor morgen. De kern zit voor hem in langjarige samenwerkingen en standaardisatie om zo sneller, efficiënter én goedkoper CO2-uitstoot te reduceren. Hij krijgt energie door met zijn team en met relaties via grote of kleine stappen de warmtetransitie in Nederland te versnellen.

Kijk hier voor zijn volledige profiel : LinkedIn profiel Jan-Maarten

Over DennyDenny van Uhm
Denny van Uhm heeft jarenlange en unieke expertise op het gebied van ontwerpen, realiseren en exploiteren van duurzame installaties zoals warmtepompen en WKO's. Hij weet als geen ander de verduurzaming van nieuwe en bestaande gebouwen in de praktijk waar te maken. Als rode draad van zijn loopbaan is bij Denny ‘data’ geweest: zonder data, geen goede besluitvorming oftewel ‘No Data, No Talk’.

Kijk voor zijn volledige profiel:  LinkedIn Profiel Denny van Uhm

Over Klaasjan

Voor Klaasjan van der Maas moet zijn werk een bijdrage leveren aan het maatschappelijke belang op de langere termijn. Verantwoordelijkheid nemen in en voor de wereld waar we met elkaar in leven is één van zijn drijfveren. Hij zal nooit het gezamenlijk doel uit het oog verliezen om samen met klanten en teamleden deze te bereiken.Klaasjan van der Maas

Kijk voor zijn volledige profiel:  LinkedIn Profiel Denny van Uhm


We stellen binnenkort onze nieuwe teamleden aan uw voor!

Word jij ons volgende nieuwe teamlid? Kijk hier voor onze vacatures.