Ons verhaal

Lees hier waar we vandaan komen en waar we naar toe gaan.

Vaderlandse Energiebron

Het is meer dan 60 jaar geleden dat het grootste gasveld van Europa werd ontdekt op het land van Boer Boon in Slochteren. Ruim 10 jaar later was vrijwel ieder huis en gebouw in Nederland ‘op het gas’ aangesloten. Gronings aardgas werd in korte tijd de belangrijkste energiebron voor bijna alles.

Schokkende Boodschap

Op maandagmiddag 8 januari 2018 om 15.05 uur kwam aan die vanzelfsprekendheid een einde. Na vele schokken kreeg Groningen te kampen met de een na grootste aardbeving met de meeste schade. Dit was het moment dat met de angst van de Groningen, de energietransitie in Nederland een gezicht kreeg.

Klimaatopwarming

Intussen hebben de bewijzen zich wereldwijd opgestapeld dat fossiele brandstoffen de aarde opwarmen. Jij en ik merken al dagelijks de impact van deze veranderingen. Om verdere opwarming te voorkomen moeten we de uitstoot van broeikasgassen, zoals CO2, beperken. En daarmee de massale inzet van fossiele energiebronnen zoals aardgas.

De Warmtetransitie

Met meer dan 30% van het energieverbruik zijn de ruim 8 miljoen gebouwen in Nederland een grote energieslurper die stapsgewijs afscheid moet nemen van fossiele energiebronnen. Het ultieme transitiedoel is een gebouwde omgeving die CO2-neutraal is in 2050. Bijvoorbeeld met het overstappen van aardgas naar duurzame alternatieven voor verwarming, warm water en koken.

'Iedereen van het gas af'

‘Iedereen van het gas af’ is geen makkelijke boodschap. Aardgas is immers een hartverwarmende vriend waarmee we allen zijn opgegroeid. Wat zijn de alternatieven? En wat gaat dat niet allemaal kosten? Veel duurzame technieken zijn nog volop in ontwikkeling, kan ik niet beter wachten?

Dwingen of Verleiden

Veranderen is lastig. 'Van het gas los' betekent letterlijk loslaten. Het oude loslaten om het nieuwe en onbekende te omhelzen. Voor veel mensen, bedrijven en overheden is dit een spannende reis. Via het Klimaatakkoord dwingen we onszelf om die reis te starten. Of je wil of niet. Ook fiscale prikkels die de aardgasprijs opjagen duwen ons op weg, maar ondergraven ook weer het maatschappelijk draagvlak. En dat is jammer, want de warmtetransitie biedt geweldige kansen voor iedereen!

Vervangen, Isoleren of Afwachten

De hamvraag: wat is voor mij de slimste en meest kosteneffectieve route naar mijn duurzame woning of gebouw? En wat is het juiste moment? Er leiden vele wegen naar aardgasvrij. De kunst is om de juiste balans te vinden tussen bewezen toepassingen, betaalbare investeringen en minimale overlast. Daarmee wordt verduurzaming geen project, maar een natuurlijk en afgewogen proces.

Regisseur voor Aardgasvrij

Energy Bridge is opgezet om als regisseur dit natuurlijke en afgewogen proces van A tot Z uit te voeren. We richten ons op gebouwen met een collectief ketelhuis of blokverwarming van woningcorporaties, VvE’s en zorginstellingen. Per gebouw kijkt Energy Bridge naar de beschikbare duurzame bronnen en de beste oplossing. Door de natuurlijke momenten van het onderhoud te benutten, wordt binnen 15 jaar in 3 natuurlijke stappen het gebouw 100% aardgasvrij gemaakt.


Versnipperde Belangen? Totaaloplossing!

Hoe kunnen we dit zo effectief mogelijk uitvoeren? Vergelijk het als het coachen van een voetbalteam. Om zo goed mogelijk te spelen en te winnen, speel je het liefst elke wedstrijd met dezelfde spelers. In het vastgoed ontstaat juist voor elk project weer een ander team. En vanwege de korte termijnbelangen wordt er suboptimaal gepresteerd met te hoge kosten voor de eigenaar. Effectieve verduurzaming van bestaande gebouwen vraagt daarom om een procesbenadering, geen projectbenadering. Een totaaloplossing waarbij techniek, organisatie en financiën bij elkaar komen. Waarbij het team steeds betere en kosten-effectievere oplossingen ontwikkelt. En waarbij partijen, vanuit circulair denken, ook eigenaarschap nemen door prestatiegaranties af te geven.

Topsport

Energy Bridge wil de verduurzaming vanuit een proces standaardiseren en automatiseren. Samenwerking wordt daarbij topsport. Elke speler in het team komt maximaal tot zijn recht. Dat vergt nieuwe, open organisatievormen waar de mens centraal staat. Energy Bridge ontwikkelt deze nieuwe structuren met haar partners. Met bijvoorbeeld gestandaardiseerde besturingssoftware kunnen we tijdens de exploitatiefase elke duurzame techniek op afstand gemonitoren en aansturen. Zo borgt Energy Bridge de technische prestaties zodat de investering wordt terugverdiend.

Een Nieuwe Taal

De energietransitie raakt iedereen ook persoonlijk. Als je niet dagelijks bezig bent met deze transitie, zie je door de bomen het bos niet meer. Terwijl je wél wilt beginnen. Je wilt geholpen worden door een partij die jouw taal spreekt en je situatie herkent. Dus niet ‘ESCo’ maar ‘warmte zonder zorgen’. Niet ‘morgen van het gas af’ maar ‘met logische stappen afscheid nemen van een hartverwarmende vriend’. Met een nieuwe taal en eenvoudige oplossingen probeert Energy Bridge continu deze complexiteit begrijpelijk te maken.

Geen Aardgas meer, maar Duurzame Warmte

Aan de woningcorporatie, VvE of zorginstelling biedt Energy Bridge een warmte-as-a-service contract aan. U koopt geen aardgas meer in, maar ontvangt duurzame warmte van Energy Bridge. Zij gegarandeert langjarig dat de woningen altijd voldoende warmte krijgen. Met als uitgangspunt de energiekosten lager te laten zijn dan vandaag, ook in de toekomst. En als er wordt geïnvesteerd in extra isolerende maatregelen, gaan de energiekosten verder naar beneden.

Financiering

De financiering wordt door diegene gedaan die het beste geld kan lenen. Energy Bridge zorgt ervoor dat de lening en aflossing gedekt wordt door de aardgasreductie van het duurzame systeem. Woningcorporaties, VvE's en zorginstellingen kunnen zo met respectievelijk Corporatiewarmte, VvEwarmte en Zorgwarmte een grote verduurzamingsstap zetten voor haar bewoners.

Verdere Innovaties

Naast de energietransitie spelen thema's zoals de circulaire economie, materiaalschaarste, klimaatadaptatie en tekort aan vakmensen een steeds belangrijkee rol. Hoe gaan deze thema's elkaar raken? En hoe zorgen we ervoor dat er nog steeds betaalbaar en comfortabel gewoond kan worden? In tijden van schaartse wordt de mens juist creatief. Energy Bridge ontwikkelt zich continu verder om te zorgen dat we de doelen kunnen halen. En als het kan, passen we het gelijk toe om te leren en te standaardiseren.

Samen naar Aardgasvrij

De methodiek van Energy Bridge is vandaag zo ingericht om het u zo makkelijk mogelijk te maken stappen te zetten in de Warmtetransitie. Samen zetten we snel en eenvoudig een grote stap om uw gebouw met een collectieve installatie richting aardgasvrij en CO2-neutraal te brengen. Het resultaat:

  • - Bewoners blij
  • - Gebouw blij
  • - Milieu blij

En onze toekomst blij! Stel daarom niet uit tot morgen, wat u vandaag al kan doen om CO2-reductie te halen en energiekosten te besparen.

Meer weten? Neem gerust contact met ons op!