100% aardgasvrij met een warmtebatterij

Warmteopslag is een belangrijke schakel in de energietransitie. Energy Bridge heeft een analyse gemaakt hoe een warmtebatterij in te zetten is bij het aardgasvrij maken van blokverwarmingen. Voor een blokverwarming die voor 52 woningen zowel ruimteverwarming als warm tapwater maakt zijn twee scenario’s uitgewerkt: 100% aardgasvrij met warmtepompen of 100% aardgasvrij met warmtepompen en een warmtebatterij.

Situatie

Het gaat hier om een woonblok met 52 woningen, dat in 2000 is gebouwd en goed is geïsoleerd. Buiten het woonblok staat het ketelhuis met hierin de blokverwarming. Deze blokverwarming maakt zowel ruimteverwarming als tapwater. We hebben bekeken hoe de 100% gasgestookte ketels naar 100% aardgasvrij gebracht kunnen worden. Vanwege het bestaande systeem is het uitgangspunt dat gedurende het hele jaar 70 graden wordt gemaakt voor de productie van warm tapwater. Er worden geen andere aanpassingen in de woningen of in het distributienet doorgevoerd.

Scenario 1: alleen warmtepompen

Door alle gasgestookte ketels te vervangen door warmtepompen, is het mogelijk volledig aardgasvrij te worden. De aansluiting moet daarvoor verzwaard worden naar minimaal 3×250 Ampere. Doordat het in zeer beperkte mate mogelijk is om met buffervaten warmte op te slaan, wordt vrijwel alle warmte opgewekt op het moment dat de vraag plaatsvindt. De pieken in warmtevraag zijn bij benadering gelijk aan de pieken in de elektriciteitsprijs. Door deze gelijktijdigheid is gekozen om elektriciteit vanuit een variabel contract te gebruiken (constant tarief).

Scenario 2: warmtepompen en een warmtebatterij

Het toevoegen van een warmtebatterij zorgt ervoor dat deze als piekvoorziening gebruikt kan worden. We kozen ervoor om met een Cellcius warmtebatterij te rekenen. Deze is bij uitstek geschikt om bij bestaande hoog temperatuur warmtevoorzieningen ingezet te worden. Met deze warmtebatterij is beduidend minder warmtepompvermogen nodig om naar 100% aardgasvrij te gaan. De basislast wordt met 55% verkleind en er is een aanzienlijk kleinere elektriciteitsaansluiting nodig. De warmtebatterij wordt met de warmtepompen opgeladen op de momenten dat de elektriciteitsprijs laag is. In dit scenario is gekozen voor een dynamisch contract (uurtarieven).

Resultaat

Om een goede vergelijking te maken, worden beide scenario’s vanuit een Total Cost of Ownership beschouwd. Naast de investeringskosten is gekeken naar de exploitatiekosten, die -naast het onderhoud- vooral bestaan uit het elektriciteitsverbruik van de warmtepompen. Het blijkt dat beide scenario’s over een periode van 15 jaar vrijwel gelijke TCO’s hebben. Het grote voordeel van Scenario 2 met de warmtebatterij is dat deze minder afhankelijk is van het elektriciteitsnet en daarmee eenvoudig en sneller te plaatsen is. De warmtebatterij van Cellcius is nog in ontwikkeling. Er is daarom gebruik gemaakt van de toekomstprojectie van de warmtebatterij vanaf 2025.

Conclusie

Met de verduurzaming en verdere elektrificatie is warmteopslag essentieel. De analyse van Energy Bridge heeft aangetoond dat de verwachte ontwikkelingen van warmtebatterijen voor een goede business case kunnen zorgen en nu al in toekomstige projecten kunnen worden meegenomen. Daarmee is dit tevens een mooie oplossing om met de huidige netcongestie toch 100% aardgasvrij te worden.

Ook interessant voor u?

Wilt u graag weten wat Energy Bridge ook voor u kan betekenen?
Neemt u dan gerust contact met ons op.

"*" geeft vereiste velden aan

Ik wil graag dat Energy Bridge contact met mij opneemt.

Nieuwsbrief
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Neem contact met mij op