Verduurzaming Hoge Kraats leidt zonder netverzwaring tot 80% aardgasreductie

Het woonzorgcomplex Hoge Kraats in Ede uit 1971 heeft 79 woningen. Woningcorporatie Woonzorg Nederland heeft besloten deze in 2022 te verduurzamen. Energy Bridge heeft de opdracht gekregen om de blokverwarming op het dak te verduurzamen. In combinatie met extra isolatiemaatregelen wordt hiermee een aardgasbesparing van meer dan 80% gehaald met een CO2-reductie van meer dan 40%. En zonder dat er extra vermorgen nodig is van het elektriciteitsnetwerk!

Scenario’s

De blokverwarming op het dak bestaat uit twee gasgestookte ketels die ruimteverwarming maken. Het warm tapwater wordt door de elektrische boilers in de woningen geproduceerd. De ketels en boilers zijn aan vervanging toe. Tijdens een adviestraject in 2021 zijn door Energy Bridge 6 scenario’s uitgewerkt voor de verduurzaming van de collectieve opwekinstallatie:

  • Scenario 0: 1-op-1 vervanging van de ketels
  • Scenario 1: hybride opwekking met een lucht-water warmtepomp voor ruimteverwarming
  • Scenario 2: hybride opwekking met een ventilatie warmtepomp voor ruimteverwarming
  • Scenario 3: all-electric opwekking met lucht-water warmtepompen voor ruimteverwarming
  • Scenario 4: all-electric opwekking met lucht-water warmtepompen voor ruimteverwarming en warm tapwater
  • Scenario 5: koppeling op het warmtenet van Ede voor ruimteverwarming
  • Scenario 6: koppeling op het warmtenet van Ede voor ruimteverwarming en warm tapwater

Er is tevens gekeken naar de verschillende subsidiemogelijkheden, zoals de ISDE en de SAH (Stimulering Aardgasvrije Huurwoningen). Uitgangspunt is dat de huurders een lagere warmterekening krijgen. Op basis van de Total Cost of Ownership en de CO2-reductie per geïnvesteerde euro, heeft Woonzorg Nederland voor Scenario 1 gekozen.

Geen verzwaring elektriciteitsaansluiting nodig

Voor het toepassen van warmtepompen in een bestaande gasgestookte installatie, is veelal extra elektravermogen nodig van het elektriciteitsnet. Vanwege de congestie op het huidige elektriciteitsnet is dit niet altijd mogelijk. Echter, met de wijziging van functies binnen een gebouw als ook de steeds efficiënter wordende installaties zoals liften, is er vaak voldoende vermogen beschikbaar. Energy Bridge heeft met haar partner Techtron voor De Hoge Kraats de huidige vermogensvraag op locatie gemeten. Op basis van het huidige aansluitvermogen blijkt geen extra verzwaring nodig te zijn voor scenario 1. 

Selectie bouwpartners

Nadat Woonzorg Nederland bij installateurs meerdere offertes heeft opgevraagd, heeft zij voor Energy Bridge gekozen. Na de selectie zijn in bouwteam verband optimalisaties doorgevoerd om de prijsstijgingen van het afgelopen half jaar op te vangen. Onder leiding van gedelegeerd opdrachtgever Tsavo wordt samen met de bouwkundige aannemer Wolters Vastgoedonderhoud en installateur Instain binnenkort gestart met de verduurzaming van De Hoge Kraats.

Realisatieproces

Nadat we de ketels hebben vervangen zijn voor de vakantie de warmtepompen op het dak geplaatst. Zo kunnen we met de koppeling van de verschillende componenten gaan starten.

Wilt u ook aan de slag met uw wooncomplex(en) met een blokverwarming? Neem dan graag contact met ons op of schrijft u zich in voor onze nieuwsbrief.

Op de hoogte blijven van ons nieuws en innovaties?

Meld u aan voor onze updates

Op de hoogte blijven?