VvE Spaarneborg heeft verduurzaamd ketelhuis

Met 48 woningen torent het VvE-complex in Heemstede uit boven het Spaarne. De blokverwarming voor ruimteverwarming en tapwater op het dak was aan vervanging toe. Energy Bridge heeft de VvE begeleid in de keuze voor een duurzame installatie om circa 80% aardgas te besparen met circa 40% CO2 reductie. En heeft daarna de blokverwarming verduurzaamd.

Actief VvE Bestuur

Het actieve VvE Bestuur van VvE Spaarneborgh I is al jaren bezig het complex energiezuiniger te maken. Er zijn al isolerende maatregelen getroffen en er wordt continu gekeken hoe nog meer aardgas te besparen valt. Het natuurlijke moment om de collectieve ketels te vervangen heeft het VvE Bestuur met beide handen aangegrepen. Bijzonder is dat binnen het VvE Bestuur veel technische en financiële kennis aanwezig is. Zo heeft het Bestuur, samen met de VvE-leden, de keuze gemaakt om een hybride systeem te onderzoeken en de mogelijkheden voor externe financiering te verkennen. Voor de verdere technische uitwerking heeft het VvE Bestuur Energy Bridge gevraagd mee te denken.

Engineering & raming

Nadat de ALV besloten had om de verduurzaming van de blokverwarming verder uit te werken, heeft Energy Bridge de engineering opgepakt waarmee productselecties, principeschema en de extra netverzwaring bepaald werden. De huidige ketels maken nu zowel ruimteverwarming als warm tapwater. Het duurzame systeem splitst de opwekking van ruimteverwarming en tapwater. Daarmee kan voor de duurzame productie van ruimteverwarming zo’n 75% aardgas bespaard worden, terwijl het tapwater 100% aardgasvrij wordt geproduceerd. Gezamenlijk leidt dit tot ca. 80% aardgasreductie. Met het extra elektraverbruik staat dit gelijk aan zo’n 40% CO2-reductie. Nadat de VvE met meerdere installatiepartijen gesproken heeft, heeft zij Energy Bridge geselecteerd voor de realisatie. In 3 maanden tijd heeft Energy Bridge de blokverwarming verduurzaamd en begin juni 2022 opgeleverd. Energy Bridge voert minimaal 5 jaar het beheer, onderhoud en de monitoring van de verduurzaamde installatie.

Externe financiering

De afgelopen jaren had de VvE voorzieningen opgebouwd om de activiteiten uit het MJOP uit te voeren. Er was geen rekening gehouden met de extra kosten voor verduurzaming. Met de opgegeven raming van de investeringskosten van Energy Bridge heeft de VvE meerdere trajecten verkend voor externe financiering. Er is gekozen voor een lening door het Warmtefonds.

Met de verduurzaming dekt de aardgasreductie de financieringslasten van het Warmtefonds. Daarmee blijven de VvE-leden gelijke of zelfs lagere energielasten betalen ten opzichte van de oude situatie. De VvE-leden hoeven geen extra eenmalige bijdrage te betalen.

‘Vol lof’

Na oplevering is VvE-voorzitter Ed Vriesema vol lof over het totale proces. ‘Vooral ook het het enthousiasme van de monteurs van Energy Bridge heeft bijgedragen dat de bewoners dit traject met veel plezier hebben gevolgd.’

Lees hier een artikel van Installatie.NL over de uitvoering van het project.

Lees hier een artikel van het Warmtefonds over de financiering van dit project.

Wilt u ook verder geholpen worden om de warmtevoorziening van uw VvE complex te verduurzamen? Neem dan graag contact met ons op.

"*" geeft vereiste velden aan

Ik wil graag dat Energy Bridge contact met mij opneemt.

Nieuwsbrief
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Neem contact met mij op