VvE Spaarneborg verduurzaamt ketelhuis

Met 48 woningen torent het VvE-complex in Heemstede uit boven het Spaarne. De blokverwarming voor ruimteverwarming en tapwater op het dak zijn aan vervanging toe. Energy Bridge heeft de VvE begeleid in de keuze voor een duurzame installatie om circa 80% aardgas te besparen met circa 40% CO2 reductie. De blokverwarming wordt op dit moment door Energy Bridge verduurzaamd.

Actief VvE Bestuur

Het actieve VvE Bestuur van VvE Spaarneborgh I is al jaren bezig het complex energiezuiniger te maken. Er zijn al isolerende maatregelen getroffen en er wordt continu gekeken hoe nog meer aardgas te besparen valt. Het natuurlijke moment om de collectieve ketels te vervangen heeft het VvE Bestuur met beide handen aangegrepen. Bijzonder is dat binnen het VvE Bestuur veel technische en financiële kennis aanwezig is. Zo heeft het Bestuur, samen met de VvE-leden, de keuze gemaakt om een hybride systeem te onderzoeken en de mogelijkheden voor externe financiering te verkennen. Voor de verdere technische uitwerking heeft het VvE Bestuur Energy Bridge gevraagd mee te denken.

Engineering & raming

Nadat de ALV besloten had om de verduurzaming van de blokverwarming verder uit te werken, heeft Energy Bridge de engineering opgepakt waarmee productselecties, principeschema en de extra netverzwaring bepaald werden. De huidige ketels maken nu zowel ruimteverwarming als warm tapwater. Het duurzame systeem splitst de opwekking van ruimteverwarming en tapwater. Daarmee kan voor de duurzame productie van ruimteverwarming zo’n 75% aardgas bespaard worden, terwijl het tapwater 100% aardgasvrij wordt geproduceerd. Gezamenlijk leidt dit tot ca. 80% aardgasreductie. Met het extra elektraverbruik staat dit gelijk aan zo’n 40% CO2-reductie. Nadat de VvE met meerdere installatiepartijen gesproken heeft, heeft zij Energy Bridge geselecteerd voor de realisatie.

Externe financiering

De afgelopen jaren heeft de VvE voorzieningen opgebouwd om de activiteiten uit het MJOP uit te voeren. Er is geen rekening gehouden met de extra kosten voor verduurzaming. Met de opgegeven raming van de investeringskosten van Energy Bridge heeft de VvE meerdere trajecten verkend voor externe financiering. Er is gekozen voor een lening door het Warmtefonds.

Het doel van de verduurzaming is dat de aardgasreductie de financieringslasten van het Warmtefonds dekt. Daarmee blijven de VvE-leden dezelfde energielasten betalen als in de niet-duurzame situatie. Er hoeft ook geen extra eenmalige bijdrage van de VvE-leden gevraagd te worden.

Voor mei 2022 is de verduurzaming gereed.

Lees hier een artikel van Installatie.NL over de uitvoering van het project.

Lees hier een artikel van het Warmtefonds over de financiering van dit project.

Wilt u ook verder geholpen worden om de warmtevoorziening van uw VvE complex te verduurzamen? Neem dan graag contact met ons op.

Op de hoogte blijven van ons nieuws en innovaties?

Meld u aan voor onze updates

Op de hoogte blijven?